Justyna Kądziela

Asystentka ds. badań społecznych

Certyfikowany trener, rekruter i doradca kariery. Od początku ścieżki zawodowej związana z obszarem edukacji i rynku pracy. Certyfikowany Doradcą EURES przy Komisji Europejskiej. Zajmowała się doradztwem mobilnym i edukacyjnym oraz zarządzała rozwojem kariery kandydatów do pracy. Jako szkoleniowiec przepracowała ponad 800 godzin na sali warsztatowej. Była korespondentem Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Nadzorowała pracę nauczycieli w ramach projektów unijnych, które dotyczyły wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Posiada doświadczenie zawodowe w projektach skierowanych do cudzoziemców, między innymi prowadziła zajęcia z języka angielskiego dla tej grupy jako wolontariusz przy Fundacji Ocalenie. Obecnie pełni funkcję eksperta sektorowej rady do spraw kompetencji w obszarze komunikacji marketingowej (grupa robocza do spraw rynku pracy). Interesuje się przede wszystkim polityką młodzieżową, międzykulturowością i innowacjami społecznymi.

Adres e-mail: justyna.kadziela@fibirl.org.pl