Damian Wojciech Dudała

CEO & Founder / Social & UX Research

Badacz społeczny, pedagog i menadżer projektów z wykształcenia. Absolwent studiów doktoranckich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Studiował i realizował staże naukowe w Polsce, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Estonii. Ponad 20 lat pracował w sektorze organizacji pozarządowych. Założyciel i prezes Zarządu Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego.

Aktualnie zawodowo pracuje jako badacz społeczny i UX (doświadczeń użytkowników), a także jako WordPress webdesigner i webmaster. Wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej – przedmioty: “Umiejętności akademickie, technologie informacyjne i podstawy własności intelektualnej” oraz “Technologie informacyjne”.

Radny Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice w kadencji 2017-2021. Sekretarz Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2017-2020. Autor i koordynator działań w zakresie 3.5. Kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego w ramach Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022. Pomysłodawca i koordynator Akademii Tech4NGO dla NGO i sektora IT. Mobilny Doradca 3.0 Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Założyciel i moderator Grupy Dialogu Społecznego ds. technologii obywatelskich, ds. miejskiej polityki społecznej we Wrocławiu.

Działa na rzecz budowania i wzmacniania dialogu społecznego, obywatelskiego, miejskiego i współpracy organizacji pozarządowych z samorządem i biznesem. Bada, animuje i sieciuje społeczność lokalną. Doradza organizacjom pozarządowym w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), zakładania organizacji pozarządowych i pozyskiwania środków na ich działalność. Członek Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów. Uczestnik Programu „Obywatele Decydują – Mieszkańcy Decydują”. Autor i koordynator kampanii obywatelskiej „Wrocławianie Decydują”. Certyfikowany trener Rady Europy z zakresu edukacji o prawach człowieka. Jeden z autorów Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Absolwent XIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego w 2005 r.

Pracował w III sektorze, samorządzie i biznesie, m.in. w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocławskim Centrum Integracji, Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu, Tallinn Helen’s School (Tallin, Estonia), Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Polskim Związku Głuchych, Fundacji Aktywizacja – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Wydawnictwie EUROPA. Był ekspertem w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Publikacje

  1. Dudała D. W., Masłoń K., Udział studentów i doktorantów z niepełnosprawnych w pełnym procesie kształcenia oraz w życiu akademickim – problemy i możliwości [w:] B. Grochmal-Bach, A. Czyż, A. Skoczek (red. naukowa), Segregacja – Integracja – Inkluzja, Wyd. WAM, Kraków 2013.
  2. Dudała D. W., Technologie w organizacjach pozarządowych. Narzędziownik, Wyd. FIBiRL, Wrocław 2020.
  3. Dudała D. W., Technologie w organizacjach pozarządowych. Narzędziownik PLUS, Wyd. FIBiRL, Wrocław 2020.
  4. Redakcja merytoryczna Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych, autorstwa M. Otrębska, Wyd. FIBiRL, Wrocław 2020.
  5. Dudała D., W., Muszyński M., Raport z realizacja art. 12 UODPPiW w wybranych samorządach w latach 2018-2020, Wyd. FIBiRL, Wrocław 2021.
  6. Dadełło A., Dudała D. W., Kwiecień A., Lewicka H., Zając K., Diagnoza Społeczna Wielkiej Wyspy 2020. Raport z badań, Wyd. FIBiRL, Wrocław 2021.

Zainteresowania zawodowe

Badania społeczne, badania UX, nowe technologie i ich wdrażanie, technologie obywatelskie, cyfrowe zarządzanie organizacją i projektami, edukacja cyfrowa, kapitał społeczny społeczności lokalnej i jego rozwój, cyfrowa partycypacja, miasto i zrównoważony rozwój.

Adres e-mail: damian.dudala@fibirl.org.pl