Anita Kwiecień

Asystentka ds. badań społecznych

Po sześciu latach za granicą, Anita wróciła do Wrocławia, aby rozpocząć nową karierę badawczą. Studiuje Nauki Psychologiczne na poziomie magisterskim na Brunel University London. Posiada doświadczenie prowadzenia warsztatów z dziećmi i młodzieżą oraz pracy z osobami po traumatycznych przeżyciach współczesnego niewolnictwa. Interesuje się przede wszystkim psychologią społeczną i prawami kobiet.

After six years abroad, Anita came back to her home-town of Wroclaw to start a new career in research. She is currently studying a Masters Degree in Psychological Sciences at Brunel University London. She has experience in leading workshops with children and youth, as well as working with people who experienced trauma due to modern slavery. She is mostly interested in social psychology and women’s rights.

Adres e-mail: anita.kwiecien@fibirl.org.pl