Zespół – Archiwum

Paulina Grocholska

Asystentka Zarządu (2017-1018)

Studentka Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu na kierunku Ekonomia (specjalność rachunkowość i podatki). Bada politykę inwestycyjną Gminy Ząbkowice Śląskie.

Esther Adeoye

Specjalistka ds. CSR / CSR Specialist (2019)

Esther Adeoye is currently enrolled as a second-year student and she is studying business administration and finance. She has attended Ledra college in Cyprus for two years, where she has been able to find opportunities that has and will continue to help her gain knowledge and advance her business career. At ledra college she has received scholarship due to her outstanding academic performance.

While studying she had the opportunity to travel to Wroclaw in Poland and work at ‘The Foundation Institute of Research and Local Development’ as a CSR specialist at the organisation. This has been a great opportunity for her to experience and be able to network with other organisations such as (Bloompro) in the business and finance profession from which she was able to achieve great knowledge. Obtaining her Bachelor’s degree from Ledra college is going to open more doors of opportunity for her as she aspires to work as a financial analyst.

Małgorzata Otrębska

Psycholog i koordynator projektów społecznych (2019-2022)

Psycholog z ponad 7-letnim stażem, sekretarz Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Więźniami i mediator, wpisany na listę Sądu Okręgowego we Wrocławiu, specjalizujący się w sprawach rodzinnych, karnych i cywilnych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Studium Mediacji organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
Specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zaburzonymi, z niepełnosprawnościami (głównie słuchową), z trudną przeszłością i po traumach. Ukończyła szkolenie z Polskiego Języka Migowego na poziomie A2 organizowane przez Polski Związek Głuchych (PZG).
Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zdobywała między innymi w ramach współpracy: z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą typu socjalizacyjnego nr 1 w Kątach Wrocławskich, z Klubem Abstynenta, Zakładem Karnym nr 2 we Wrocławiu i z poradnią psychologiczną przy Uniwersytecie Wrocławskim.
Pracowała w ramach Projektu PO WER „Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości ” . W 2016 roku uczestniczyła w ramach projektu ,,Nic o nas bez Nas” na UWr w panelu dyskusyjnym ,,Polska murem podzielona” jako prelegent w zakresie komunikacji społecznej i rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
Obecnie prowadzi mediacje dla Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji ,,DOM”, a także konsultacje i terapie psychologiczne dla dzieci i opiekunów z pieczy zastępczej we Wrocławskim Oddziale Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Podobne obowiązki pełni jako wolontariuszka dla PZG. Ponadto współpracuje z placówką oświatową.
Uczestniczka Akademii Dobrego Moderowania. Współpracuje społecznie również z Fundacją Eudajmonia w zakresie działań Grupy Branżowej ds. niepełnosprawności działającej na terenie Województwa Dolnośląskiego. Od początku 2019 roku zajmuje się aktywnie projektami społecznymi, praktycznymi aspektami funkcjonowania organizacji pozarządowych, moderowaniem rozmów społecznych i działaniami na rzecz poprawy jakości życia.
W szczególności interesuje się badaniami społecznymi, zarządzaniem zasobami ludzkimi, edukacją, pozytywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów i diagnozą problemów społecznych.