W związku z rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, w ramach wolontariatu długoterminowego do naszego zespołu poszukujemy:

Specjalisty/-ki ds. social media i komunikacji

Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w obszarze social mediów, ze szczególnym uwzględnieniem platformy LinkedIn oraz komunikacji zewnętrznej z interesariuszami Fundacji.
Zadania:

 1. Tworzenie i publikowanie treści na LinkedInie.
 2. Budowanie i wzmacnianie zaangażowania interesariuszy Fundacji.
 3. Ścisła współpraca z Zespołem ds. współpracy z biznesem/SDGs.
 4. Wsparcie przy tworzeniu i realizacji strategii marketingowej.

Specjalisty/-ki ds. współpracy z biznesem

Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w obszarze współpracy z biznesem i funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu.
Zadania:

 1. Inicjowanie i wzmacnianie współpracy z biznesem.
 2. Udział w wydarzeniach biznesowych.
 3. Tworzenie bazy i monitoring działań biznesu i instytucji otoczenia biznesu skierowanych do organizacji pozarządowych.
 4. Wsparcie zespołu Fundacji przy tworzeniu ofert o dofinasowanie działań.

Specjalisty/-ki ds. zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w obszarze 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs, Agendy 2030).
Zadania:

 1. Wsparcie przy organizacji wydarzeń on-line nt. SDGs.
 2. Udział w wydarzeniach on-line dot. SDGs.
 3. Inicjowanie i wzmacnianie współpracy w zakresie SDGs.
 4. Tworzenie bazy i monitoring działań instytucji/biznesu w zakresie SDGs.
 5. Wsparcie zespołu Fundacji przy tworzeniu ofert o dofinasowanie działań.