29 czerwca 2020 r., na zaproszenie Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne z Warszawy, mieliśmy przyjemność zaprezentować temat „Wykorzystanie diagnozy społecznej do tworzenia nowych projektów” w ramach Dni Inspiracji 2020. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele białoruskich organizacji pozarządowych.