KORZYŚCI Z E-WOLONTARIATU

E-wolontariat niesie on ze sobą szereg korzyści. Pozwala m.in. działać z dowolnego miejsca na świecie, wspiera walkę z wykluczeniem (nie tylko) cyfrowym i umożliwia dzielenie się szeregiem kompetencji! Wolontariusze w ramach e-wolontariatu są zazwyczaj zaangażowani w realizację tzw. mikrozadań. Chodzi o krótkie, pojedyncze działania (np. stworzenie grafiki, wyszukanie informacji, tłumaczenie tekstu). Tego typu działania bez problemu można wykonać z domu, o dowolnej, najwygodniejszej dla siebie porze.

Pozwala to zaangażować się w wolontariat osobom, które w wielu przypadkach nie mają dostępu do tradycyjnego wolontariatu. Przykładem mogą być osoby z małych miejscowości, osobom z niepełnosprawnościami czy takim, którzy pracują lub uczą się wieczorami.

PLATFORMA TU-DU

Jednym z przykładów takiej platformy jest TuDu.org.pl. To bezpłatna platforma do współpracy między organizacjami społecznymi a wolontariuszami przez Internet. Czas pandemii sprawił, że wiele organizacji stanęło przed wyzwaniem realizacji e-wolontariatu – wolontariatu wykonywanego za pośrednictwem Internetu. Na bezpłatnej platformie TuDu.org.pl czeka niemal 4 tysiące zarejestrowanych e-wolontariuszy, chętnych wesprzeć działania organizacji społecznych. Jako przykład zaprezentujemy profil naszej Fundacji na tej platformie.

PLATFORMA IDEALIST.ORG

Innym przykładem takiej platformy jest platforma międzynarodowa idealist.org w angielskiej, hiszpańskiej i portugalskiej wersji językowej. Idealist to organizacja non-profit od 1995 r. z siedzibą w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Pracując z innymi, w duchu hojności i wzajemnego szacunku, chce pomagać budować świat. Świat, w którym wszyscy ludzie będą mogli prowadzić wolne i godne życie.

To organizacja, która w ciągu ostatnich 25 lat połączyła ponad 130 000 organizacji z dziesiątkami milionów ludzi. Poprzez opublikowanie blisko miliona miejsc pracy i setek tysięcy staży i możliwości wolontariatu. Zorganizowała ponad 250 targów kariery i stworzyła katalog dla szkół wyższych, aby pomóc ludziom rozwijać karierę społeczną.

idealist.org to platforma, która oferuje możliwość zamieszczenia ofert pracy, stażu, wolontariatu na różnych poziomach zaangażowania, tworzenia grup czy oferty studiów/programów podyplomowych na całym świecie. Tutaj również posłużymy się przykładem profilu naszej Fundacji.

Jak widzimy na przykładzie dwóch platform internetowych e-Wolontariat jest możliwy i realizowany od kilku dobrych lat. Daje to ogromne możliwości organizacji pozarządowej realizacji swoich zadań statutowych. To, co wydaje się najbardziej kluczowe, to jasne zdefiniowanie potrzeb danej organizacji i właściwe zaprezentowanie ich na danej platformie. Nasza Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego posiada profile na obu zaprezentowanych platformach i z obu, z sukcesem, już skorzystała realizując swoje działania. Warto zatem korzystać z takich rozwiązań.

Photo by Andrew Neel on Unsplash.