20 października br. odbyło się webinarium pn. Technologie obywatelskie w zarządzaniu miastem. Organizatorem wydarzenia był nasz partner – Kongres Ruchów Miejskich. Spotkanie prowadzili – Sylwia Kowalska z Kongresu Ruchów Miejskich oraz prezes naszej Fundacji – Damian Wojciech Dudała. Nagranie z webinarium dostępne poniżej.

Od kilku lat obserwuje się rosnące zainteresowanie wykorzystaniem technologii obywatelskich w organizacji sektora publicznego i świadczeniu usług publicznych na poziomie miejskim. Pojęcie to odnosi się̨ do rozwiązań z zakresu technologii informacyjnej, dzięki którym miasta mogą̨ efektywniej realizować swoje zadania. Technologia obywatelska obejmuje wykorzystanie IT/ICT do tworzenia powiazań pomiędzy podmiotami publicznymi a społeczeństwem. Jej celem jest pozyskanie i interpretacja danych i informacji oraz przekształcenie ich w wiedzę tak, by podejmowane decyzje były korzystne dla ogółu.

Technologie obywatelskie wykorzystuje się także do poprawy demokracji, co jest odpowiedzią na rosnące niezadowolenie i brak zaufania ze strony obywateli – mieszkańców miast. Jest to element nowego nurtu, czyli – otwarty urząd, innowacyjność obywatelska, technologie obywatelskie, demokracja uczestnicząca, który ma zwiększyć zaangażowanie obywateli, decydentów i społeczeństwa obywatelskiego w ogóle. Liderzy społeczni, organizacje pozarządowe i mieszkańcy coraz częściej dostrzegają wartość technologii w łączeniu ludzi, wspieraniu rozwoju miast i zarządzaniu miastem bardziej efektywnym.

Technologia obywatelska (ang. civic technology, skrót: civic tech) to zbiór rozwiązań, głównie z zakresu technologii informacyjnej, obejmujących aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające samorząd w pełnieniu swoich funkcji publicznych, jak i wszelkiego rodzaju narzędzia do rozwoju i utrzymania takich aplikacji czy serwisów.