W ubiegłym roku – 2019,  jako jedna z dziesięciu organizacji pozarządowych we Wrocławiu, wzięliśmy udział w projekcie pn. Wdrażanie standardów formalno-prawnych wśród organizacji pozarządowych we Wrocławiu – Pilotaż„. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Gminę Wrocław. Przez kilka miesięcy w naszej organizacji trwały audyty: prawny, zarządczy i finansowo księgowy. Wypracowaliśmy ponad 400 stron dokumentów, w tym wzory umów, RODO, politykę ochrony danych osobowych, politykę bezpieczeństwa, zmieniliśmy politykę rachunkowości, statut i wiele więcej. Projekt był realizowany przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” i Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.

Nasuwa się pytanie po co to wszystko? I tu odpowiedź jest prosta – ponieważ chcemy być profesjonalną organizacją, która realizuje zadania społeczne, edukacyjne, w ramach określonych standardów i na wysokim poziomie jakości. Misją naszej Fundacji jest „dążenie do trwałej poprawy jakości życia lokalnych społeczności”, i aby ją realizować chcemy cały czas jako Fundacja, jako zespół się rozwijać, podnosić swoje kompetencje i szukać najlepszych, nieoczywistych i innowacyjnych rozwiązań.

Dlatego z pełnym przekonaniem uważamy, że podjęty trud był i jest konieczny, bo to proces. To zmiana myślenia. Nie wystarczy uchwalić kilku uchwał wprowadzających takie czy inne polityki, paragrafy, ale właśnie ciągłe poszukiwanie, doskonalenie i jak mawiał Ryszard Kapuściński – „bycie ciekawym świata”. To nas charakteryzuje jako fundacje, jako zespół ludzi, którym się chce, zmieniać siebie samych i otoczenie i świat.