O WOLNE, ZIELONE, SOLIDARNE MIASTO!

Tematem wiodącym VII Kongresu, który odbędzie się w Lublinie w dniach 25-27 czerwca 2021 r. będą wyzwania, które stają przed Kongresem Ruchów Miejskich i miastami po pandemii i w dobie kryzysu klimatycznego.

10 lat Kongresu Ruchów Miejskich 2011-2021

Kongres Ruchów Miejskich to ogólnopolskie forum miejskich aktywistów i działaczy lokalnych z całego kraju. W wielu kwestiach odosobnione działania lokalne są niewystarczające, by efektywnie rozwiązać istotne dla miast problemy. Część z nich wymaga rozwiązań systemowych, na poziomie centralnym – stąd potrzeba powołania KRM w celu organizacji współdziałania oddolnych, lokalnych, obywatelskich ruchów miejskich na płaszczyźnie ogólnokrajowej. Jest to kampania społeczna promująca wybrane zmiany legislacyjne, polityczne, instytucjonalne. Nasza Fundacja jest członkiem Stowarzyszenia od 2020 r.

Program Kongresu i udział FIBiRL

Podczas VII Kongresu Ruchów Miejskich w Lublinie nasza Fundacja zaprezentuje dwie aktywności, które zostały zaaprobowane przez członków Stowarzyszenia. Obie aktywności – panel oraz warsztaty, odbędą się 26 czerwca br. Naszą Fundację będą reprezentować: Marta Siemińska – Specjalistka ds. partycypacji i archiwum społecznego oraz Damian Wojciech Dudała – Prezes Zarządu/CVO i Lider Zespołu ds. badań społecznych.

Panel – Technologie obywatelskie wspomagające jakość miejskich usług publicznych i demokracji

Panel poświęcony technologiom obywatelskim – idei CivicTech (Civic technology), innowacjom i dobrym praktykom wspomagającym jakość usług publicznych i demokracji w miastach. Paneliści będą rozmawiać o różnych rozwiązaniach obejmujących aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające samorząd w pełnieniu funkcji publicznych. Dyskutować będą także o tych rozwiązaniach, które tworzone są partycypcayjnie z udziałem mieszkańców miast. Przedstawione zostaną także dobre praktyki w obszarze stosowania różnych narzędzi w Polsce i za granicą.

Warsztat – Badanie społeczności lokalnych

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z przykładami badań zrealizowanych na potrzeby społeczności lokalnych oraz zbiorowości samorządowych. Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne zastosowania badań, które mogą z powodzeniem opracować i przeprowadzić NGOs, które działają w społeczności lokalnej. Przykłady projektów badawczych obejmują badania o charakterze „wewnętrznym”, ale też i „zewnętrznym”, które obejmują mieszkańców. Podczas warsztatu zaprezentujemy m.in. Raport Diagnoza Społeczna Wielkiej Wyspy 2020 czy możliwości wykorzystania idei „Placemaking”.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Rejestracja na wydarzenie jest już otwarta. Więcej szczegółów pod adresem: https://kongresruchowmiejskich.pl/vii-krm

Zdjęcie: Kongres Ruchów Miejskich.