IDEA ŚNIADAŃ I GOŚĆ SPECJALNY

Podczas ostatniego weekendu stycznia 2021 r. odbyło się kolejne wydarzenie w ramach cyklu spotkań Śniadanie NGO – Biznes. Jest to cykl spotkań mających na celu integrację przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu, wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwiających nawiązywanie partnerstw oraz realizację wspólnych inicjatyw i projektów.

Gościem specjalnym wydarzenia był Tomasz Chołast, który zaprezentował temat: “Finansowanie społecznościowe projektów NGO na przykładzie zrzutka.pl”. Tomasz Chołast to pomysłodawca i współzałożyciel serwisu zrzutka.pl (drugiego co do wielkości serwisu crowdfundingowego w Polsce). Współtworzył Stowarzyszenie Startup Founders, którego był kilkuletnim prezesem. Doświadczenie nabywał współtworząc Agencję Joytown odpowiedzialną za organizację kilkuset imprez masowych, koncertów i festiwali. Założył agencję e-marketingową Rocket Media oraz agencję interaktywną Joy Intermedia. Wprowadził na rynek indonezyjski polskie narzędzia Brand24 oraz Sotrender do monitoringu oraz analityki social mediów.

FINANSE W ORGANIZACJACH

Jak pokazują badania pn. Kondycja organizacji pozarządowych Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2018 r. (s. 38 – 47) utrzymuje się trend stopniowego powiększania się sektorowej „klasy średniej”, a więc organizacji o budżetach między 10 tys. a 100 tys. zł rocznie. Jednocześnie między 2014 a 2017 procent organizacji o najwyższych budżetach nie zmienił się. 

Wysokość przeciętnych przychodów, podobnie jak w poprzednich latach, różni się w zależności od:  stażu działania organizacji – im dłuży staż, tym wyższe przychody, wielkości miejscowości, w której organizacja ma siedzibę – im większa miejscowość, tym wyższe przychody, branży, w której organizacja działa – ponadprzeciętne przychody mają organizacje zajmujące się ochroną zdrowia i pomocą społeczną; z kolei niższe niż przeciętne są budżety organizacji, których główną dziedziną działania jest kultura i rozwój lokalny.

Wyniki badań pokazują, że 38% organizacji podejmuje działania fundraisingowe w celu pozyskania środków od osób, firm czy instytucji (darowizn lub 1% podatku). Tylko 24% wszystkich organizacji (a więc 2/3 stowarzyszeń i fundacji prowadzących działania fundraisingowe) posiada bazę darczyńców, dzięki której podejmuje kontakty z darczyńcami: 93% wysyła podziękowania za darowizny, 80% przekazuje informacje, jak zostały wykorzystane podarowane środki, 71% informuje o bieżących działaniach organizacji, 63% zachęca do dalszych/większych wpłat, 39% przypomina o możliwości odliczenia darowizn od podatku. Zaledwie 4% organizacji posiada osobę lub zespół dedykowany do zajmowania się fundraisingiem (w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin).

KAMPANIA CROWDFUNDINGOWA I ZRZUTKA.PL

Tomasz Chołast, pomysłodawca i współzałożyciel serwisu zrzutka.pl, opowiedział o powstaniu platformy, zaprezentował jej ofertę oraz wskazał zadania, jakie należy wykonać, aby z sukcesem zrealizować kampanię crowdfundingową. Są to między innymi takie zadania jak:

  • określenie harmonogramu kampanii,
  • określenie grup docelowych, czyli do kogo kierujemy tą kampanię
  • identyfikacja kanałów dotarcia do grup docelowych (np. sms, tel, e-mail, social media)
  • wykonanie materiałów promocyjnych (np. grafika, zdjęcia, wideo)
  • opracowanie opisu na stronę akcji
  • identyfikacja określonych ambasadorów akcji i kontakt z nimi
  • identyfikacja wsparcia promocyjnego (np. dziennikarze, grupy na Facebooku)
  • określenie budżetu kampanii
  • określenie harmonogramu działań marketingowych
  • regularne komunikowanie o postępach kampanii

PLATFORMA ZRZUTKA.PL

Zrzutka.pl to narzędzie do tworzenia zbiórek internetowych na dowolny cel (np. akcja społeczna, wyjazd, własny biznes). Korzystanie ze zrzutki jest bezpłatne – operator nie pobiera żadnej prowizji od wpłat i wypłat. Platforma oferuje zrzutki tradycyjne, a także cykliczne i patronowane.

Zrzutka cykliczna – rozwiązanie dla każdego, kto ma coś do zaoferowania swoim odbiorcom bądź po prostu chce umożliwić chętnym stałe wspieranie swojej zrzutki w modelu subskrypcji. Wspierający wpłacają comiesięczne kwoty na konto organizatorów.

Zrzutka patronowana – idealne rozwiązanie dla organizacji pozarządowych. Dzięki temu rozwiązaniu, organizacja zbiera pieniądze od osób, które identyfikują się z jej misją, wartościami i celami. W tym przypadku osoba zainteresowana wsparciem wybranej organizacji zakłada zrzutkę pod patronatem – logotypem wybranej organizacji wraz z informacją o tym, że objęła ona patronatem daną akcję. Takie rozwiązanie uwiarygadnia założoną zrzutkę.

DROGA DO NIEZALEŻNOŚCI NGO

Jedną z wartości, zasad wskazywanych na przykład przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych czy Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych jest „niezależność organizacji„. Wyraża się ona m.in. w możliwości niezależnego funkcjonowania w wymiarze merytorycznym i finansowym, czyli np. wolność w decydowaniu o misji, celach oraz metodach pracy. Taka organizacja pozarządowa dba o stabilność działalności, zwłaszcza poprzez pozyskiwanie zróżnicowanych źródeł finansowania – dywersyfikacja źródeł finansowania. Należy też poważnie podejść do fundraisingu i zainwestować w osobę, zespół, który profesjonalnie będzie się tym zajmował i skutecznie pozyskiwał środki na realizację misji organizacji. Crowdfunding, choć cieszy się niemałą popularnością, należy traktować jako element strategii fundraisingowej organizacji pozarządowej.