Śniadanie NGO-Biznes

Śniadanie NGO-Biznes

ŚNIADANIE NGO-BIZNES Współpraca międzysektorowa Śniadania NGO – Biznes to cykl spotkań mających na celu integrację przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych i biznesu. Wydarzenie umożliwia wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwiających...
Akademia Tech4NGO

Akademia Tech4NGO

AKADEMIA TECH4NGO Kompetencje cyfrowe NGO Cykl comiesięcznych szkoleń poświęconych wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT) w organizacjach pozarządowych. Szkolenia mają na celu podnieść jakość funkcjonowania organizacji...