KARTA RÓŻNORODNOŚCI

17 lutego 2021 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w pierwszym spotkaniu Sygnatariuszy Karty Różnorodności. nasza Fundacja jest sygnatariuszem od 1 maja 2017 r. (numer 160). Obecnie w Polsce jest 300 Sygnatariuszy. Opiekunem Karty jest Orange Polska a patronem Rzecznik Praw Obywatelskich. Karta Różnorodności jest dobrowolną inicjatywą, do której dołączają pracodawcy z sektora: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i samorządowej oraz świata akademickiego. Każda firma, organizacja, instytucja oraz jednostka administracji publicznej, każdy pracodawca może zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce. Zapoznaj się z treścią dokumentu – Karta Różnorodności.

SPOTKANIE SYGNATARIUSZY

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Podczas spotkania zostały przedstawione plany FOB na 2021, dotyczące zarówno Miesiąca Różnorodności, jak i własnych projektów badawczych. Przedstawiono również współpracę Karty Różnorodności z Fundacją Share the Care oraz projekcie realizowanym w Pracowni Psychologii Społecznej CIOP-PIB poświęconym rozwojowi zasobów psychologicznych osób 50+. O wynikach badań dotyczących zaangażowania firm w kwestie polaryzujące społecznie opowiedziała A. Lepka z FOB.

Projekt Upskill 4 Future

Podczas spotkania A. Kłopotowska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowała projekt Upskill 4 Future transeuropejski projekt pilotażowy realizowany przez Hiszpanię, Francję, Polskę i Włochy. Celem projektu jest zbadanie w jaki sposób można w drodze transformacji HR zwiększyć szanse na zatrudnienie pracowników o najsłabszej pozycji na rynku pracy. Dotyczy to osób zagrożonych utratą pracy, ze względu na postęp techniczny oraz restrukturyzację przedsiębiorstw.

Projekt ma sprawić, by inkluzywna transformacja zawodowa pracowników stała się nowym standardem w europejskich przedsiębiorstwach. Działania kadr/HR są kluczowe do przewidywania i przygotowania się firm na zmiany związane z podwójną transformacją (cyfrową i środowiskową).

Upskill 4 Future to 2,5 – letni projekt europejski koordynowany przez CSR Europe. Bierze w nim udział ponad 30 firm z 4 krajów Unii Europejskiej. Uwzględnia on m.in. takie elementy jak: badanie i ocena gotowości działu HR i przedsiębiorstwa do zmian, benchmarking procesów w firmie, nauka zorientowana na firmę, pilotaż dla firm, dialog czy skalowanie (warsztaty w innych krajach Europy by rozpoznać i porównać sytuację).

Oczekiwanymi rezultatami projektu są: rozwinąć kompleksowe i praktyczne zrozumienie podejścia włączającego do zarządzania kadrami w większych i mniejszych firmach. A także zidentyfikowanie kluczowych czynników dla takiego włączającego podejścia w stosunku do gru społecznych zagrożonych wykluczeniem.

Korzyści Upskill 4 Future dla Organizacji

  • ocena gotowości działów HR na transformację cyfrową
  • wsparcie w przygotowaniach organizacji do zmian związanych z podwójną transformacją i lepsze zrozumienie tych procesów
  • możliwość międzynarodowej wymiany doświadczeń
  • międzynarodowy benchmarking
  • dostęp do szkoleń na poziomie lokalnym i międzynarodowym
  • wzmocnienie procesów HR w kierunku bardziej zrównoważonych
  • wzajemna nauka i korzystanie z doświadczeń

Po prezentacji projektu Upskill 4 Future, Z. Mockałło zaprezentowała temat wzmacniania zasobów psychologicznych pracownic i pracowników 50+, a następnie omówiono wyzwania i plany Sygnatariuszy Karty Różnorodności.