Karta Różnorodności

27 kwietnia 2021 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w kolejnym spotkaniu Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Nasza Fundacja jest sygnatariuszem od 1 maja 2017 r. (numer 160). Obecnie w Polsce jest 300 Sygnatariuszy. Opiekunem Karty jest Orange Polska a patronem Rzecznik Praw Obywatelskich. Karta Różnorodności jest dobrowolną inicjatywą, do której dołączają pracodawcy z sektora: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i samorządowej oraz świata akademickiego. Każda firma, organizacja, instytucja oraz jednostka administracji publicznej, każdy pracodawca może zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce. Zapoznaj się z treścią dokumentu – Karta Różnorodności.

Spotkanie Sygnatariuszy

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Podczas spotkania zostały zaprezentowane przygotowania do Miesiąca Różnorodności i konkretne działania.

Europejski Miesiąc Różnorodności 2021

European Diversity Month organizowany jest przez Komisję Europejską oraz EU Diversity Charters Platform. To okazja do podkreślenia znaczenia różnorodności i integracji w miejscach pracy i w społeczeństwie, w całej Unii Europejskiej. Niezwykle istotna jest również możliwość pogłębienia wiedzy i budowania świadomości społecznej czy wskazania ważnych dla ludzi wartości.

Komisja Europejska podkreśla, że różnorodność i włączenie w miejscu pracy powinny być traktowane priorytetowo przez pracodawców w Europie. Inkluzywne środowiska służą wszystkim pracownikom, którzy mogą być sobą, a ich talenty mogą być w pełni wykorzystywane. Zyskuje na tym biznes i całe społeczeństwo. Komisja Europejska od bardzo dawna angażuje się w promowanie różnorodności i włączenia społecznego oraz zwalczanie dyskryminacji za pośrednictwem przepisów prawa. Przyczynia się to do osiągania równości i umożliwia milionom ludzi wykorzystanie swojego potencjału w pełni. Instytucje publiczne, przedsiębiorstwa prywatne, organizacje nienastawione na zysk – powinni współpracować przy tworzeniu równych środowisk sprzyjających włączeniu społecznemu. Ważne jest także, aby współpraca odbywała się zwłaszcza teraz, w czasie pandemii COVID-19, gdy zagrożone są różnorodność i włączenie społeczne.

Uroczysta inauguracja, m.in. z udziałem unijnej komisarz ds równości, Heleny Dalli, odbędzie się 4 maja 2021 r. Wydarzenie to zgromadzi decydentów/ki, CEOs, sygnatariuszy Kart Różnorodności oraz organizacje działające na rzecz budowania włączającego rynku pracy. Podczas tegorocznej inauguracji zostanie położony szczególny akcent na różnorodność etniczną.

Miesiąc Różnorodności w Polsce

Inauguracja Miesiąca Różnorodności w Polsce, który organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynujące Kartę Różnorodności w kraju, odbędzie się 6 maja.

W ramach Miesiąca Różnorodności odbędą się cztery debaty. Będą one okazją do wspólnej refleksji nad najważniejszymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem różnorodnością i budowaniem włączających miejsc pracy. Transmisje z debat będzie można śledzić w majowe czwartki o godz. 10:00 poprzez stronę internetową oraz Facebooka Karty Różnorodności.

  • 6 maja, debata „Praca w cyfrowym świecie. Jak tworzyć inkluzywną organizację w świecie popandemicznym?”
  • 13 maja, debata „Role opiekuńcze – praktyki w zarządzaniu pracownikami pełniącymi role opiekuńcze (dzieci, osoby starsze, osoby zależne)”.
  • 20 maja, debata „Dobrostan – o co powinien zadbać pracodawca w cyfrowym świecie?”.
  • 27 maja, debata „Zarządzanie różnorodnością i inkluzją w dobie napięć społecznych”.

W majowe weekendy odbywać się będą przeglądy filmów o tematyce związanej z Diversity & Inclusion.

Zdjęcie: Zasoby własne FIBiRL. Wszystkie prawa zastrzeżone.