DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

W związku z rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, do naszego zespołu poszukujemy: Specjalisty/-ki ds. współpracy z biznesem.

Jesteśmy zainteresowani osobą, która chciałaby związać się z nami w dłuższej perspektywie czasowej, nastawionej na rozwój swoich zainteresowań w obszarze współpracy z biznesem i funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu.

ZADANIA:

 1. Inicjowanie i wzmacnianie współpracy z biznesem.
 2. Udział w wydarzeniach biznesowych.
 3. Tworzenie bazy i monitoring działań biznesu i instytucji otoczenia biznesu skierowanych do organizacji pozarządowych.
 4. Wsparcie zespołu Fundacji przy tworzeniu ofert o dofinansowanie działań.

WYMAGANIA:

 1. Zainteresowanie tematyką funkcjonowania biznesu i instytucji otoczenia biznesu.
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.
 3. Znajomość trendów oraz nowości w mediach społecznościowych.
 4. Gotowość do pracy on-line.
 5. Znajomość narzędzi: Trello, pakietu Google Drive, ZOOM.
 6. Zaangażowanie i pozytywne nastawienie.

OFERUJEMY:

 1. Umowa o wolontariat.
 2. Udział w projektach Fundacji.
 3. Udział w szkoleniach.
 4. Możliwość realizacji własnych projektów zgodnych z kierunkiem rozwoju Fundacji.
 5. Możliwość pisania własnych publikacji w zakresie tematycznym działalności Fundacji.
 6. Poznanie specyfiki funkcjonowania biznesu i otoczenia instytucji biznesu.

Zgłoszenie zawierające CV i odpowiedź na pytanie: Dlaczego chciałbyś/chciałabyś zaangażować się w pracę na rzecz naszej Fundacji? – należy przesłać na adres e-mail: damian.dudala@fibirl.org.pl do 28 lutego 2020 r.

Fundacja dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału ludzkiego, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Obszary działań: cyfrowa partycypacja, technologie obywatelskie, badania społeczne, partycypacja społeczna/obywatelska, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.