INTEGRACJA NGO Z BIZNESEM

Śniadania NGO – Biznes to cykl spotkań realizowanych przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego mających na celu integrację przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu, wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwiających nawiązywanie partnerstw oraz realizację wspólnych inicjatyw i projektów. Śniadania mają charakter integracyjno-edukacyjny.

AGENDA WYDARZENIA

9:00 – 10:00 Śniadanie, gra integracyjna
10:00 – 10:30 Prezentacje wybranych NGO / firm
10:30 – 11:30 Sergiusz Parszowski, Instin.pl, „Bezpieczeństwo przechowywania informacji i danych osobowych w sieci”
11:30 – 11:45 Pytania i odpowiedzi
11:45 – 12:00 Podsumowanie, zakończenie i losowanie wizytówek

Sergiusz Parszowski

Lider zespołu eksperckiego Instin.pl. Konsultant w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania kryzysowego. Audytor i szkoleniowiec. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał min. Polska Grupę Zbrojeniową, BNY Melon Poland, Najwyższą Izbę Kontroli, Grupę Goldenmark, Biuro Analiz Sejmowych oraz Stadion Narodowy w Warszawie. Jest ekspertem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, współpracownikiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach branżowych: „Ochrona Mienia i Informacji”, „Security&Alarm Systems”, „A&S Polska”. Współautor publikacji książkowych „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Organizator informuje, że przesłanie zgłoszenia na wydarzenie nie jest jednoznaczne z możliwością uczestnictwa. Wydarzenie jest bezpłatne a liczba miejsc ograniczona. Drogą losowania organizator utworzy listę uczestników oraz listę rezerwową. Każdy wylosowany uczestnik otrzyma bilet z kodem QR uprawniającym go do udziału w wydarzeniu.