Podczas Smart City Expo Poland ON-line 2020 przedstawiciel naszej Fundacji, prezes Damian Wojciech Dudała, miał przyjemność zaprezentować temat Miejski Bank Zasobów NGO i MVP narzędzia/aplikacji do zarządzania zasobami organizacji pozarządowych.

Następnie wziął udział w dyskusji plenarnej pn. Zdrowie miast przyszłością globalnego zdrowia. Jak nowoczesne technologie i usługi mogą pomóc w lepszym i zdrowszym życiu w mieście? W dyskusji wzięli również udział: Małgorzata Czaja, Kierownik Samodzielnego referatu ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania oraz Tomasz Kopiec, Prezes Fundacji w Fundacja System Aktywizacji Seniora, Pełnomocnik Kanclerza ds. rozwoju gospodarki senioralnej.

Celem Smart City Expo jest stworzenie nowoczesnego wydarzenia targowego, podczas którego wystawcy prezentować będą nowoczesne technologie, produkty i usługi służące do stworzenia lepiej zarządzanego, bardziej ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom miasta. Odwiedzającymi targi są samorządowcy (Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie), dyrektorzy i naczelnicy wydziałów inwestycyjnych, kadra zarządzająca spółek komunalnych, a także przedstawiciele sektora prywatnego zainteresowani segmentem Smart City (developerzy, inwestorzy, projektanci, architekci, urbaniści).