ARCHIWUM SPOŁECZNE WIELKIEJ WYSPY

Od stycznia 2017 r. jednym z naszych projektów jakie realizujemy jest tworzenie Archiwum Społecznego Wielkiej Wyspy. To projekt, który polega na opracowaniu i digitalizacji zasobów o charakterze muzealnym i audiowizualnym dotyczących niematerialnego dziedzictwa Wielkiej Wyspy we Wrocławiu.

OŚRODEK KARTA

Aby profesjonalnie tworzyć i prowadzić Archiwa Społeczne, uczestniczyliśmy w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek KARTA, który od ponad 25 lat zajmuje się tą tematyką. Szkolenie obejmowało m.in.: opracowanie zbiorów: porządkowanie i opis materiałów historii lokalnej, historii ruchu obywatelskiego; pozyskiwanie zbiorów – metody i najlepsze praktyki; historia mówiona – przeprowadzanie wywiadów; digitalizacja: przygotowanie zbiorów do skanowania, skanowanie, przechowywanie zbiorów cyfrowych; prawo autorskie w kontekście udostępniania zbiorów przez archiwa społeczne. Naszą fundację reprezentowała Alicja Kusiak.

PROGRAM SZKOLENIOWY

Wybrane zagadnienia programu szkoleniowego:

  • opracowanie zbiorów: porządkowanie i opis materiałów historii lokalnej, historii ruchu obywatelskiego, historii rodzinnej i innej, standardy wymagane w konkursach dotacyjnych, opis w darmowym programie Otwarty System Archiwizacji;
  • pozyskiwanie zbiorów – metody i najlepsze praktyki (akcje społeczne, bezpośrednie kontakty ze społecznością);
  • zabezpieczanie i przechowywanie zbiorów;
  • historia mówiona – przeprowadzanie wywiadów;
  • digitalizacja: przygotowanie zbiorów do skanowania, skanowanie, przechowywanie zbiorów cyfrowych;
  • prawo autorskie w kontekście udostępniania zbiorów przez archiwa społeczne;
  • wykorzystanie nowoczesnych i darmowych narzędzi do prezentacji zbiorów w internecie;
  • pisanie wniosków o dotacje na działalność archiwalną – informacje praktyczne.

Szkolenie odbyło się w Warszawie w dniach 1–3 kwietnia 2017 r. Uczestniczyli w nim członkowie 19 organizacji pozarządowych z całej Polski. Pojawili się przedstawiciele: z województwa dolnośląskiego (Wrocław), kujawsko-pomorskiego (Wróble k. Kruszwicy), łódzkiego (Kutno), małopolskiego (Andrychów), mazowieckiego (Sulejówek, Warszawa), opolskiego (Opole), podlaskiego (Dziecinne, gm. Boćki), pomorskiego (Gdańsk, Sopot), śląskiego (Będzin, Czeladź, Katowice), wielkopolskiego (Konin), zachodniopomorskiego (Świdwin). Szkolenie zrealizowano w ramach projektu „Pamięć trzeciego sektora„, który otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Projekt „Pamięć trzeciego sektora” ma za zadanie wzmacniać wiedzę i umiejętności przedstawicieli NGO w zakresie zabezpieczania ich własnych materiałów archiwalnych, a także ułatwiać ubieganie się o środki na budowanie swoich archiwów. Przygotowano również edukacyjny samouczek na temat zasad prowadzenia archiwum organizacji pozarządowych.