V EDYCJA ŚWIATOWEGO FESTIWALU SDG ACTION

Będzie to piąta edycja Światowego Festiwalu Działania ONZ w zakresie SDG. Festiwal jest corocznym spotkaniem globalnej społeczności SDG, wspieranym przez kampanię działania ONZ na rzecz SDG. Kampania wspierana jest przez niemiecki rząd federalny i partnerów ze wszystkich sektorów i regionów. Ogólny cel kampanii: znalezienie nowych sposobów inspirowania, mobilizowania i łączenia ludzi oraz organizacji w celu realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). W poprzednich edycjach uczestniczyło ponad 10 000 kreatorów zmian SDG. Wynikiem tak ogromnego zaangażowania były m.in. przyspieszone rozwiązania, narzędzia i sieci na rzecz SDG.

MOBILIZOWAĆ, INSPIROWAĆ I ŁĄCZYĆ

Wydarzenie ma mobilizować zwolenników, aktywistów i twórców zmian SDG na wszystkich poziomach. Wyposażając ich w najnowszą wiedzę dotyczącą polityki, nowatorskich badań i pomysłów. A także najbardziej kreatywnych i innowacyjnych narzędzi, które mogą zainspirować ludzi do działania.

Festiwal ma inspirować liderów z różnych sektorów i zainteresowanych, aby „robić rzeczy inaczej” i #TurnItAround dla celów globalnych. Ma także łączyć podmioty SDG z całego świata, aby budować potencjał, dzielić się wiedzą. A także tworzyć i wzmacniać sieci w tym okresie fizycznego dystansu. W okresie, kiedy więzi społeczne są najbardziej potrzebne do pogłębienia zaangażowania i wspólnego działania. Festiwal sprowokuje debatę i poprowadzi działania wokół czterech przekrojowych tematów. Dyskusje, pomysły, podejścia i rozwiązania, koncentrować się będą na #TurningItAround. Dotyczyć to będzie tematów: ubóstwo i nierówności, płeć, działania na rzecz klimatu oraz systemy sprzyjające włączeniu społecznemu i finanse.

UBÓSTWO & NIERÓWNOŚCI

Jednym z tematów Festiwalu jest Ubóstwo i Nierówności. Istnieje pilna potrzeba podniesienia poziomu jakości życia i zawarcia nowej umowy społecznej dla tych, którzy potrzebują wsparcia. Przedmiotem rozważań w tym zakresie będzie tymczasowy dochód podstawowy, powszechny dostęp do opieki zdrowotnej i sieci bezpieczeństwa socjalnego. Również dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz siła ludzkiej solidarności i odporności, niezależnie od kontekstu. W jaki sposób upewniamy się, że szanse życiowe ludzi nie zależą od płci, zamożności, pochodzenia etnicznego lub niepełnosprawności? Na to i inne pytania będzie można poszukać odpowiedzi uczestnicząc w wydarzeniu.

Photo by SDG Global Festival of Action.