Regulamin usługi Newsletter
Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE O USŁUDZE

1. Usługa Newslettera świadczona jest na podstawie umowy o świadczenie tej usługi, zawartej przez subskrybenta z Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego z siedzibą we Wrocławiu (51-638) przy ul. Jana Stanisławskiego 28/4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000517580, o numerze NIP 898-220-82-60, REGON 022460256 (dalej zwany „FIBiRL”).
2. Świadczenie usługi następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i umożliwia wszystkim osobom, które ją zamówiły, otrzymywanie od FIBiRL wiadomości typu Newsletter zawierających informacje o zaproszeniach, konkursach, relacjach z wydarzeń oraz towarach i e-wydaniach będących w ofercie sklepu internetowego Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego.
3. Świadczenie przez FIBiRL na rzecz swoich subskrybentów usługi Newslettera nie jest możliwe bez podania przez subskrybenta jego adresu e-mail.
4. Korzystanie z usługi Newsletter jest bezterminowe i dobrowolne, co oznacza, że każda osoba, która zamówiła usługę Newslettera, może w dowolnym momencie zrezygnować z tej usługi.

§ 2
ZAMÓWIENIE USŁUGI

1. Usługa Newslettera świadczona jest wyłącznie osobom, które ją zamówiły.
2. Osoby zarejestrowane na stronie FIBiRL zostają dopisane do listy subskrybentów Newslettera z chwilą dokonania rejestracji w serwisie i zaznaczenia pola „Subskrybuj”.
3. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera należy kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania adresu e-mail do listy subskrybentów usługi Newsletter. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą kliknięcia w ww. link aktywacyjny.

§ 3
REZYGNACJA Z USŁUGI

1. W treści każdej wiadomości e-mail stanowiącej Newsletter zamieszczana jest informacja o możliwości rezygnacji z usługi Newslettera.
2. W celu usunięcia adresu e-mail z listy subskrybentów usługi Newsletter każda osoba, która zamówiła usługę Newslettera, może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi poprzez kliknięcie w link zawarty w każdej wiadomości zawierającej Newsletter.

§ 4
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje i skargi, związane ze świadczeniem usług Newslettera subskrybent może zgłaszać na każdym etapie świadczenia tych usług.
2. Reklamację należy skierować na adres e-mail: info@fibirl.org.pl, z dopiskiem „Reklamacja – Newsletter”.
3. Reklamacja dla swej skuteczności powinna zawierać adres e-mail subskrybenta, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi oraz żądanie skargi.
4. FIBiRL rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Subskrybent zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi w formie korespondencji e-mail skierowanej na adres e-mail właściwy dla subskrybenta.

§ 5
INFORMACJE KOŃCOWE

1. Regulamin usługi Newsletter Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego w domenie https://fibirl.org.pl ważny jest od 13.07.2020 r.
2. Aktualizacja Regulaminu: numer, data – brak.

Metryczka

Osoba odpowiedzialna za treśćDamian Wojciech Dudała
Data wytworzenia9.07.2020
Osoba publikująca w BIPDamian Wojciech Dudała
Data opublikowania9.07.2020
Osoba ostatnio aktualizującaDamian Wojciech Dudała
Data ostatniej aktualizacji9.07.2020 20:34