MIESZKAŃCY DECYDUJĄ

Już we wrześniu bieżącego roku mieszkańcy osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, jak i pozostałych osiedli Wrocławia, będą mogli zagłosować na zgłoszone projekty, które mogą zostać zrealizowane w ich rejonie.

W głosowaniu, które rozpocznie się 15 września a zakończy 29 września, mieszkańcy będą mogli oddać jeden głos na maksimum 3 projekty. Głosowanie będzie możliwe elektronicznie lub tradycyjnie na kartach papierowych. Wyniki głosowania zostaną podane po podliczeniu głosów, najpóźniej w październiku.

CO TO JEST BUDŻET OBYWATELSKI?

Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) – to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

Wrocławski Budżet Obywatelski (WBO) jest projektem nastawionym przede wszystkim na aktywizację mieszkańców. Urząd Miejski Wrocławia, dając mieszkańcom możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach, liczy na to, że:

  • wzmocni wśród wrocławian postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za miasto,
  • pokaże mieszkańcom Wrocławia mechanizmy funkcjonowania miasta,
  • lepiej pozna potrzeby wrocławian.

EDYCJA WBO 2014

W roku 2013 zrealizowano pilotaż Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Na jego podstawie przygotowano kolejną edycję na rok 2014. W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 mogą być realizowane projekty inwestycyjne, remontowe oraz w zakresie utrzymania dotyczące mienia gminnego bądź zlokalizowane na terenach gminnych. Wnioski projektowe nie mogą dotyczyć infrastruktury nienależącej do Gminy Wrocław. Suma środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 wynosi 20 milionów zł. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 1,5 miliona zł.

Projekty mogą być zgłaszane przez osoby pełnoletnie. Propozycję projektu do zrealizowania może zgłosić jedna osoba (lider projektu). W kolejnej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, w roku 2014, zgłoszono 481 wniosków. Dla porównania, w edycji pilotażowej, w roku 2013 zgłoszono połowę mniej – 241. Po zweryfikowaniu formalnym i merytorycznym zgłoszonych projektów, odbywają się konsultacje, są dokonywane korekty. Niestety nie wszystkie zgłoszone wnioski otrzymują pozytywną opinię.

OSIEDLOWE PROJEKTY

W ten sposób dla osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice zgłoszono 23 projekty, z czego 2 projekty uzyskały opinię pozytywną, 14 projektów pozytywną z uwagami, zaś negatywną 5. Natomiast 1 projekt jest już realizowany i 1 został wycofany na wniosek składającego gdyż właściwy zakres wniosku został ujety w innym wniosku. Przy czym w kategorii „droga”, zgłoszono 6 projektów, w kategorii „edukacja” 4 projekty, „plac zabaw” – 1, „rekreacja” – 6, „rowery” – 1, „zieleń miejska” – 1 (już realizowany), a w kategorii „inne” – 4 projekty.

Warto zaprezentować kilka wybranych projektów, które moim zdaniem są ciekawe.

MODERNIZACJA OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH PRZY GIMNAZUM NR 20 WE WROCŁAWIU

Lider projektu proponuje zmianę nawierzchni bieżni, skoczni w dal, budowę rzutni do pchnięcia kulą, które są konieczne do prowadzenia bezpiecznego szkolenia młodych lekkoatletów i prowadzenia zajęć szkolnych. W zakres prac wchodziiłaby również zmiana nawierzchni boiska do koszykówki, położonego wewnątrz bieżni i budowa piłkochwytów przy boisku do piłki nożnej.

TERENY SPORTOWO-REKREACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW BISKUPINA I SĘPOLNA

Lider projektu proponuje dalsze wykorzystanie bardzo ładnego, ze starodrzewiem, terenu Zespołu Szkół nr 19 przy ul. Spółdzielczej 2a. Szczegółowo proponuje się następujące działania: pokrycie boiska trawiastego sztuczną murawą, dodatkowo chodnik i piłkochwyty, zakup i montaż na zadrzewionym terenie 15 urządzeń fitness i siłowni zewnętrznej, zakup i montaż stołu do ping-ponga, budowa miejsca do gry w bule, zakup i montaż 3 stanowisk do gry w szachy, rozbudowa istniejącej komórki obok sali gimnastycznej dla potrzeb ewentualnego trenera osiedlowego, zakup i montaż 5 ławek parkowych, zakup i montaż 5 koszy na śmieci, zakup przenośnej toalety oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły.

STREET WORKOUT PARK PLUS

Wnioskodawca proponuje siłownię na świeżym powietrzu, powszechnego użytku, wpływającą na poprawę aktywności fizycznej społeczeństwa i rozpowszechnienia zdrowego trybu życia. Wnioskodawca chce w ten sposób rozpropagować nowy rodzaj treningu zwany „Street Workout\’em”, cieszący się dużym zainteresowaniem w krajach Europy Zachodniej i Ameryki.

ROWEROWA WIELKA WYSPA

Projekt polega na zaprojektowaniu i budowie drogi rowerowej na ul. Mickiewicza (od Mostu Swojczyckiego do ul. Paderewskiego) oraz rewitalizacji poniemieckiej drogi rowerowej na ul. Olszewskiego.

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY SMĘTNEJ WE WROCŁAWIU (PRZY CMENTARZU)

Wnioskodawca proponuje inwestycję mającą na celu budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Smętnej na Sępolnie, w okolicy cmentarza.

Wszystkie wyżej wymienione i nie wymienione projekty zasługują za uwagę. A to, które z nich otrzymają środki na realizację zależy przede wszystkim od wrocławian. Udział bowiem w głosowaniu to możliwość wpływu na rzeczywistość, to współdecydowanie w sprawach miasta Wrocław, swojej dzielnicy, osiedla. Ja już wybrałem swoje trzy projekty. A Ty? Zadbaj o naszą wspólną Wielką Wyspę. Zagłosuj.

Autor: Damian Wojciech Dudała
Źródło: www.wroclaw.pl z dnia 18.08.2014 r.