MASZ WYSOKIE KWALIFIKACJE I SZUKASZ PRACY? A MOŻE CHCESZ ZMIENIĆ PRACĘ? CHODZISZ NA ROZMOWY ALE BEZ REZULTATU? ZOBACZ NASZ PRZEWODNIK

ZSK i kompetencje transwersalne

Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób, które będą zainteresowane formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji. Wpłynie to nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

W Polsce kwalifikacje nadawane są w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego. Nadawane są też przez stowarzyszenia i organizacje branżowe, funkcjonujące na podstawie różnych przepisów. Niektóre z kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego odpowiadają wysokim standardom jakości, ale nie wszystkie.

Dla poszukujących pracy poza własnym krajem, jak i dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców, możliwość bardziej obiektywnego porównania dyplomów wydawanych w różnych krajach jest sprawą kluczową. Polacy pracujący w innych krajach często są zatrudniani poniżej swojej wiedzy i umiejętności. Powodem jest to, że poza granicami naszego kraju nie bardzo wiadomo, jaki poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisano kwalifikacji.

Możliwość sprawdzenia poziomu kwalifikacji powinna sprawić np. to, że Polacy pracujący np. w Danii będą zarabiali tyle samo co Duńczycy z takimi samymi kompetencjami.

Kompetencje transwersalne

Opisując swoje doświadczenie np. w CV warto posłużyć się konkretnymi kompetencjami zamiast w pierwszej kolejności opisywać lata pracy i stanowiska. Kompetencje które zdobywamy w danej pracy mogą okazać się przydatne w innym miejscu, nawet jeżeli stanowisko jest niższe lub wchodzi w zakres innej branży. Z jednej strony mogą być to twarde, jasno sprecyzowane kompetencje a z drugiej miękkie i mniej skonkretyzowane.

Zidentyfikowanie kompetencji twardych zazwyczaj nie sprawia kłopotu. Są to wszelkie kompetencje, które możemy potwierdzić posiadanymi certyfikatami, uprawnieniami i szkoleniami. Często także kompetencje twarde obejmują obsługę konkretnych narzędzi czy programów np. komputerowych, online i łatwo je zweryfikować. Zazwyczaj wystarczy przedstawić pracodawcy odpowiedni dyplom.

Kompetencje transwersalne są umiejętnościami, jakie posiadamy niemal wszyscy. Wykorzystujemy je w różnych sytuacjach – zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Świadomość ich posiadania jest niezwykle ważna nie tylko w kontekście samorozwoju, ale też przy poszukiwaniu pracy, ponieważ są wysoko cenione przez pracodawców.

Źródło:

Przewodnik pokazał mi, że jeśli mamy wątpliwości czy dane doświadczenie zawodowe zawarte w CV nie będzie przeszkodą w procesie rekrutacji, to nie ma potrzeby jego usuwania. Można bowiem całe doświadczenie syntetycznie podsumować pod kątem ogłoszenia o pracę i zamieścić je na pierwszej stronie CV.

Użytkowniczka

Przedsięwzięcie QALIHIRED realizowane jest przez  w ramach projektu