ŚNIADANIE NGO-BIZNES

Współpraca międzysektorowa

Śniadania NGO – Biznes to cykl spotkań mających na celu integrację przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych i biznesu. Wydarzenie umożliwia wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwiających nawiązywanie partnerstw oraz realizację wspólnych inicjatyw i projektów. Śniadania mają charakter integracyjno-edukacyjny. Każde śniadanie poświęcone jest określonemu tematowi, który prezentuje zaproszony ekspert w danej dziedzinie.

Archiwum śniadań

  • 29 luty 2020 r. – Temat przewodni; Bezpieczeństwo przechowywania informacji i danych osobowych w sieci, Sergiusz Parszowski, Instin.pl.
  • 26 września 2020 r. – Temat przewodni: Rola organizacji pozarządowych i biznesu w srebrnej gospodarce na poziomie lokalnym, Leszek Pieczyński, Loża Dolnośląska Business Centre Club.
  • 30 stycznia 2021 r., Temat przewodni: Finansowanie społecznościowe projektów NGO na przykładzie zrzutka.pl, Tomasz Chołast, pomysłodawca
    i współzałożyciel serwisu zrzutka.pl.