PORADNICTWO REHABILITACYJNE

Porady dla mieszkańców Wielkiej Wyspy

Projekt pn. „Poradnictwo rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów”, skierowany był do mieszkańców Wielkiej Wyspy we Wrocławiu. Został zrealizowany w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. Przedsięwzięcie polegało na udzielaniu bezpłatnych porad w zakresie poradnictwa rehabilitacyjnego. Z bezpłatnych porad w różnym zakresie skorzystało ponad 30 rodzin.

Proces wsparcia

Poradnictwo rehabilitacyjne to wielopłaszczyznowy proces, którego celem jest uzyskanie możliwie jak największej autonomii i poczucia podmiotowości osób z niepełnosprawnością. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Australii, termin rehabilitation counseling pojawił się na przełomie lat 50/60 XX wieku. W 1958 r. w Stanach Zjednoczonych powstało National Rehabilitation Counseling Association (NRCA) – Krajowe Stowarzyszenie Doradców Rehabilitacyjnych, a niedługo potem Commission on Rehabilitation Counselor Certification (CRCC) – Komisja ds. Certyfikacji Doradców Rehabilitacyjnych.

Definicja wg NRCA

Według NRCA „Poradnictwo rehabilitacyjne jest to systematyczny proces, który pomaga osobom z niepełnosprawnością Zzyczną, rozwojową, poznawczą i emocjonalną osiągnąć osobistą karierę i cele w niezależnym życiu poprzez zintegrowanie możliwości działań w procesie poradniczym. Zakres działań z zakresu poradnictwa rehabilitacyjnego to praca nad celami, wzmacnianie lub zmiana znaczenia „ja” osoby radzącej się, komunikacja, działania psychologiczne (w tym praca nad zaburzeniami, zachowaniem), działania zawodowe oraz społeczne”.