PORADNICTWO REHABILITACYJNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, ICH RODZIN I OPIEKUNÓW

Porady dla mieszkańców Wielkiej Wyspy

2 edycja projektu, który skierowany jest do mieszkańców Wielkiej Wyspy, w szczególności osiedli Bartoszowice, Biskupin, Dąbie i Sępolno. W 1. edycji, która odbyła się w 2015 r. z bezpłatnych porad skorzystało ponad 30 rodzin. Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju lokalnego we współpracy z Radą Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice. W ramach projektu można uzyskać bezpłatne wsparcie w zakresie:

  • poradnictwa kariery;
  • wypełniania wniosków do MOPS, PFRON w obszarze doYnansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, kształcenia, prawa jazdy, turnusu rehabilitacyjnego;
  • informacji o możliwościach udziału w projektach społeczno-zawodowych.

Doradca rehabilitacyjny

Damian Wojciech Dudała, pedagog specjalny, doradca środowiskowy osób z niepełnosprawnościami. Pracował m.in.: w PFRON – Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Centrum Integracji Społecznej, Klubie Integracji Społecznej, Oddziale Dolnośląskim Fundacji Aktywizacja itd.
Porady będą się odbywały w siedzibie Rady Osiedla Biskupin – Sępolno – Dąbie – Bartoszowice przy ul. F. Pautscha 4, 51-651 Wrocław.

Terminy

  • 14, 28 września 2020 r., godz. 17:00 – 19:00.
  • 12, 26 października 2020 r., godz. 17:00 – 19:00.
  • 16, 30 listopada 2020 r., godz. 17:00 – 19:00.
  • 7, 14 grudnia 2020 r., godz. 17:00 – 19:00.