POMOC PSYCHOLOGICZNA

Zdrowie psychiczne to bardzo ważna kwestia, o której trzeba i warto mówić. Czasy w których żyjemy, charakteryzują się dynamiką, niepewnością, chaosem, wyścigiem o wszelkie dobra, zanikiem realnych relacji i komunikacji na rzecz kontaktów w sieci. Stres wydaje się być nieodłącznym elementem życia, podobnie jak pogoń za karierą, pieniędzmi, dostatkiem czy w poszukiwaniu własnych wartości życiowych. A jednak staramy się też odnajdywać w wartościach takich jak: rodzina, miłość, przyjaźń, własna wartość, poczucie bezpieczeństwa czy dobrostan. Poszukujemy swojego miejsca pomiędzy pracą, rodziną, przyjaźnią, własnymi potrzebami, wymaganiami społecznymi, uwarunkowaniami kulturowymi, schematami w najbliższym środowisku i prawem.
Trudności, różnorakie konSikty, np. rodzinne, przemoc, uzależnienia, zaburzenia psychiczne to kwestie, które mogą dotknąć każdego bez względu na wiek, pochodzenie, rasę czy jakiekolwiek preferencje.
Nie ma reguły. Dlatego też warto wiedzieć gdzie w razie czego szukać pomocy i do kogo się udać. Poniżej znajduje się spis stron internetowych w najbardziej aktualnymi informacjami w zależności od sytuacji i potrzeb. Można na nich znaleźć kontakty do konkretnych jednostek i organizacji oferujących wsparcie.