GRA OBYWATELSKA OSIEDLE 2.0

Diagnoza potrzeb osiedla

Osiedle czy dzielnica w określonym mieście może mieć swoje własne potrzeby i problemy. Najczęściej wynika to uwarunkowań terenu, przestrzeni, granic administracyjnych, rodzaju zabudowy mieszkalnej (np. niska, wysoka czy mieszana), dostępu do poszczególnych usług itd. Ważny jest także dostęp do zieleni, parku, terenów rekreacyjnych. Ma to wpływ na to, jakie potrzeby danej społeczności lokalnej są realizowane i jednocześnie na pojawianie się różnych problemów.

Koncepcja gry

Zespół Fundacji opracował grę obywatelską służącą identyUkowaniu potrzeb i problemów osiedla/dzielnicy, planowaniu rozwoju społeczności lokalnej. Gra pozwala uczestnikom – mieszkańcom na wyartykułowanie swoich potrzeb i wskazanie problemów. Pozwala zasięgnąć opinii mieszkańców w kwestiach mikro (np. dotyczącej danej ulicy czy podwórka) i osiedla/dzielnicy (np. parkowania na osiedlu, polityki śmieciowej). Gra służy także budowaniu tożsamości lokalnej, poznawaniu nieznanych wątków historycznych.

Szczegóły gry

  • łączy w sobie elementy Planning for Real (TM) i Questingu
  • innowacyjne narzędzie wspierania konsultacji społecznych i partycypacji narzędzie do strategii rozwoju osiedla/dzielnicy
  • buduje i wzmacnia tożsamość lokalną osiedla/dzielnicy
  • pobudza i wzmacnia postawy pro-obywatelskie.

Forma gry

Gra realizowana jest stacjonarnie i w terenie. Wykorzystuje także mobilne technologie. Pracujemy również nad wersją on-line.