GDS DS. MIEJSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Idea I cel grupy dialogu społecznego

Debata nad kierunkiem rozwoju polityki społecznej we Wrocławiu i udziału organizacji pozarządowych w jej kreowaniu, modyfikowaniu i realizowaniu.

Zagadnienia wstępne

  1. Diagnoza dotychczasowego zaangażowania organizacji pozarządowych w kreowaniu miejskiej polityki społecznej (udział/wpływ/efekty).
  2. Możliwości współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta Wrocławia w zakresie tworzenia/zmiany/realizacji miejskiej polityki społecznej.
  3. Poszukiwanie, prezentacja i promowanie innowacyjnych rozwiązań, dobrych praktyk w obszarze uczestnictwa organizacji pozarządowych w tworzeniu/zmianie/realizacji miejskiej polityki społecznej.
  • Proponowana formuła: Spotkania otwarte, w cyklu raz na miesiąc (chyba, że grupa ustali inaczej). Gospodarz grupy: Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
  • Opiekun grupy: Damian Wojciech Dudała
  • Współgospodarz: Dominik Golema, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Dialogu
  • Wsparcie merytoryczne: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Oddział we Wrocławiu

Uzasadnienie powołania grupy

Diagnoza sytuacji w zakresie kreowania, tworzenia czy modyMkowania polityki społecznej we Wrocławiu przez organizacje pozarządowe wskazuje, że ich udział w dyskursie publicznym jest niedostateczny.
Niedostateczną możliwość udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu miejskiej polityki społecznej widać na przykład w Założeniach polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2017 (Uchwała nr XXX/609/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2016 r.) czy Założeniach (…) na rok budżetowy 2017 (Uchwała nr XV/277/1 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 3 września 2015 r.).
Co prawda funkcjonuje np. Grupa Dialogu Społecznego ds. rodziny, jednak jest to jedno z zagadnień funkcjonujących w ramach polityki społecznej. Nie jest to poziom meta miejskiej polityki społecznej.
Kluczowe jest zatem, aby taki temat podjąć i wprowadzić do dyskursu publicznego. Grupa będzie wspólnie pracować nad ogólnymi problemami/wyzwaniami/zagadnieniami społecznymi, ważnymi dla miasta – mieszkańców, lokalnego środowiska organizacji/instytucji i lokalnych partnerów.