AKADEMIA ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ

Profesjonalne wsparcie

Program edukacyjny Akademii Asystentury Społecznej obejmował 80 godzin szkoleniowych z zakresu asystowania osobom z niepełnosprawnością, niesamodzielnym i starszym, zgodnie z ich potrzebami oraz obowiązującymi przepisami, a także 30 godzin praktyk. Zajęcia były realizowane w trybie stacjonarnym i zakończyły się egzaminem teoretyczno-praktycznym.
Okres realizacji: marzec – wrzesień 2015 r.

 

W ramach AAS zrealizowano 6 modułów edukacyjnych:

  • I Moduł – Prawno – ekonomiczny
  • II Moduł – Pedagogiczno – psychologiczny
  • III Moduł – Medyczny
  • IV Moduł – Przyjazne otoczenie
  • V Moduł – Seksualność osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych VI Moduł – Etyczny wymiar pracy asystenta.