Miło nam poinformować, że Narodowy Instytut Wolności zaakceptował nasz projekt pn. Mobilne studio nagrań wsparciem działań FIBiRL.

Dotychczas tworząc jakiekolwiek treści wideo, korzystaliśmy ze starego sprzętu, tj. kamery Sony, którą jeden z wolontariuszy „podrasował” w 2017 r. Wykorzystywaliśmy ją jako narzędzie do nagrywania webinariów, szkoleń czy różnych materiałów wideo dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, głównie we Wrocławiu. Jednak kamera ta uległa zniszczeniu podczas transportu. Dlatego zdecydowaliśmy się skorzystać z możliwości jakie daje Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich w ramach Narodowego Instytutu Wolności. Poprzez stworzenie mobilnego studia wideo pragniemy mieć możliwość tworzenia materiałów wideo w każdym każdym możliwym miejscu, i w każdej możliwej sytuacji.

Zadanie w ramach projektu przewiduje m.in.:

  1. Wykorzystanie mobilnego studia w codziennej działalności statutowej organizacji, tj. tworzenie materiałów edukacyjnych dla przedstawicieli sektora pozarządowego, tworzenie webinariów, materiałów promocyjnych i informacyjnych dla sektora pozarządowego oraz społeczności lokalnej we Wrocławiu. Współpraca w tym zakresie m.in. z Wrocławskim Centrum wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 we Wrocławiu, Klastrem inicjatyw Ekonomii Społecznej, podmiotami ekonomii społecznej w całej Polsce.
  2. Wykorzystanie mobilnego studia do tworzenia materiałów wideo podczas wydarzeń, np. Festiwalu Innowacji Społecznych i Technologii 2022.