PORADNICTWO REHABILITACYJNE

Porady dla mieszkańców Wielkiej Wyspy

Projekt pn. „Poradnictwo rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów”, skierowany był do mieszkańców Wielkiej Wyspy we Wrocławiu. Został zrealizowany w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. Przedsięwzięcie polegało na udzielaniu bezpłatnych porad w zakresie poradnictwa rehabilitacyjnego. Z bezpłatnych porad w różnym zakresie skorzystało ponad 30 rodzin.

Proces wsparcia

Poradnictwo rehabilitacyjne to wielopłaszczyznowy proces, którego celem jest uzyskanie możliwie jak największej autonomii i poczucia podmiotowości osób z niepełnosprawnością. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Australii, termin rehabilitation counseling pojawił się na przełomie lat 50/60 XX wieku. W 1958 r. w Stanach Zjednoczonych powstało National Rehabilitation Counseling Association (NRCA) – Krajowe Stowarzyszenie Doradców Rehabilitacyjnych, a niedługo potem Commission on Rehabilitation Counselor Certification (CRCC) – Komisja ds. Certyfikacji Doradców Rehabilitacyjnych.

Definicja wg NRCA

Według NRCA „Poradnictwo rehabilitacyjne jest to systematyczny proces, który pomaga osobom z niepełnosprawnością Zzyczną, rozwojową, poznawczą i emocjonalną osiągnąć osobistą karierę i cele w niezależnym życiu poprzez zintegrowanie możliwości działań w procesie poradniczym. Zakres działań z zakresu poradnictwa rehabilitacyjnego to praca nad celami, wzmacnianie lub zmiana znaczenia „ja” osoby radzącej się, komunikacja, działania psychologiczne (w tym praca nad zaburzeniami, zachowaniem), działania zawodowe oraz społeczne”.

Skip to content