Koalicja NGO – UM Wrocławia

WSPÓŁPRACA WROCŁAWSKIEGO SAMORZĄDU Z NGO Od 2016 r. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego jest członkiem Koalicji na rzecz współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi. Czynnie uczestniczymy w działaniach na rzecz wrocławskiego sektora organizacji pozarządowych. Odbywa się to np. poprzez udział w spotkaniach koalicyjnych, działania doraźne czy wsparcie przy organizacji Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. KOALICJA NA RZECZ WROCŁAWSKIEGO MODELU WSPÓŁPRACY GMINY WROCŁAW I WROCŁAWSKICH…

Śniadanie NGO – Biznes

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA Śniadania NGO – Biznes to cykl comiesięcznych spotkań mających na celu integrację przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych i biznesu. Wydarzenie umożliwia wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwiających nawiązywanie partnerstw oraz realizację wspólnych inicjatyw i projektów. Śniadania mają charakter integracyjno-edukacyjny. Każde śniadanie poświęcone jest określonemu tematowi, który prezentuje zaproszony ekspert w danej dziedzinie. ARCHIWUM ŚNIADAŃ 29…

GDS ds. miejskiej polityki społecznej

IDEA I CEL GRUPY DIALOGU SPOŁECZNEGO Debata nad kierunkiem rozwoju polityki społecznej we Wrocławiu i udziału organizacji pozarządowych w jej kreowaniu, modyfikowaniu i realizowaniu. ZAGADNIENIA WSTĘPNA Diagnoza dotychczasowego zaangażowania organizacji pozarządowych w kreowaniu miejskiej polityki społecznej (udział/wpływ/efekty). Możliwości współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta Wrocławia w zakresie tworzenia/zmiany/realizacji miejskiej polityki społecznej. Poszukiwanie, prezentacja i promowanie…

Laboratorium partycypacji

NARZĘDZIA DEMOKRACJI UCZESTNICZĄCEJ Celem Laboratorium Partycypacji jest propagowanie partycypacji, narzędzi demokracji uczestniczącej, wiedzy i dobrych praktyk w zakresie aktywnego uczestnictwa mieszkańców. Przede wszystkim w działaniach i decyzjach na poziomie obywatel – władza. Celem projektu jest również animacja społeczno-kulturalna społeczności lokalnych. Spotkania w ramach Laboratorium realizowane są w formie aktywnej, angażującej uczestników w omawianą treść –…