Osiedlowe Kino Aktywistyczne

SEANSE OBYWATELSKIE Osiedlowe Kino Aktywistyczne to cykl seansów poświęconych filmom dokumentalnym, fabularnym i amatorskim. Filmom, które podejmują tematykę współczesnych problemów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych i kulturalnych. Także poddających krytyce dominujący porządek polityczny i gospodarczy. CEL OKA Celem OKA ma być zwiększenie świadomości mieszkańców na temat współczesnych problemów i jednoczesne zachęcenie do poszukiwania rozwiązań i zaangażowania się…