Grupa branżowa ds. profilaktyki i przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu

WSPARCIE DLA NGO I GRUP NIEFORMALNYCH Grupa branżowa ds. profilaktyki i przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu w organizacjach pozarządowych we Wrocławiu powstała w połowie 2020 r. Celem grupy jest poznanie skali problematyki wypalenia zawodowego wśród aktywistek i aktywistów oraz działaczy wrocławskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. SKŁAD GRUPY Wrocławską grupę branżową tworzą: Agnieszka Wywrot i Agnieszka Zaranek…

Śniadanie NGO – Biznes

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA Śniadania NGO – Biznes to cykl comiesięcznych spotkań mających na celu integrację przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych i biznesu. Wydarzenie umożliwia wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwiających nawiązywanie partnerstw oraz realizację wspólnych inicjatyw i projektów. Śniadania mają charakter integracyjno-edukacyjny. Każde śniadanie poświęcone jest określonemu tematowi, który prezentuje zaproszony ekspert w danej dziedzinie. ARCHIWUM ŚNIADAŃ 29…

GDS ds. miejskiej polityki społecznej

IDEA I CEL GRUPY DIALOGU SPOŁECZNEGO Debata nad kierunkiem rozwoju polityki społecznej we Wrocławiu i udziału organizacji pozarządowych w jej kreowaniu, modyfikowaniu i realizowaniu. ZAGADNIENIA WSTĘPNA Diagnoza dotychczasowego zaangażowania organizacji pozarządowych w kreowaniu miejskiej polityki społecznej (udział/wpływ/efekty). Możliwości współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta Wrocławia w zakresie tworzenia/zmiany/realizacji miejskiej polityki społecznej. Poszukiwanie, prezentacja i promowanie…