Osiedlowe Kino Aktywistyczne

SEANSE OBYWATELSKIE Osiedlowe Kino Aktywistyczne to cykl seansów poświęconych filmom dokumentalnym, fabularnym i amatorskim. Filmom, które podejmują tematykę współczesnych problemów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych i kulturalnych. Także poddających krytyce dominujący porządek polityczny i gospodarczy. CEL OKA Celem OKA ma być zwiększenie świadomości mieszkańców na temat współczesnych problemów i jednoczesne zachęcenie do poszukiwania rozwiązań i zaangażowania się…

Archiwum Społeczne Wielkiej Wyspy

TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Projekt polega na opracowaniu i digitalizacji zasobów o charakterze muzealnym i audiowizualnym dotyczących niematerialnego dziedzictwa Wielkiej Wyspy we Wrocławiu. Wszystkie zasoby zostaną udostępnione na dedykowanej stronie internetowej oraz zostanie zorganizowana wystawa. Projektowi będą także towarzyszyć działania o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców Wielkiej Wyspy. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego należy do Sieci Archiwów Społecznych…

Gra obywatelska Osiedle 2.0

DIAGNOZA OSIEDLOWYCH POTRZEB Osiedle czy dzielnica w określonym mieście może mieć swoje własne potrzeby i problemy. Najczęściej wynika to uwarunkowań terenu, przestrzeni, granic administracyjnych, rodzaju zabudowy mieszkalnej (np. niska, wysoka czy mieszana), dostępu do poszczególnych usług itd. Ważny jest także dostęp do zieleni, parku, terenów rekreacyjnych. Ma to wpływ na to, jakie potrzeby danej społeczności…