GDS ds. miejskiej polityki społecznej

IDEA I CEL GRUPY DIALOGU SPOŁECZNEGO Debata nad kierunkiem rozwoju polityki społecznej we Wrocławiu i udziału organizacji pozarządowych w jej kreowaniu, modyfikowaniu i realizowaniu. ZAGADNIENIA WSTĘPNA Diagnoza dotychczasowego zaangażowania organizacji pozarządowych w kreowaniu miejskiej polityki społecznej (udział/wpływ/efekty). Możliwości współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta Wrocławia w zakresie tworzenia/zmiany/realizacji miejskiej polityki społecznej. Poszukiwanie, prezentacja i promowanie…