Osiedlowe Kino Aktywistyczne

SEANSE OBYWATELSKIE Osiedlowe Kino Aktywistyczne to cykl seansów poświęconych filmom dokumentalnym, fabularnym i amatorskim. Filmom, które podejmują tematykę współczesnych problemów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych i kulturalnych. Także poddających krytyce dominujący porządek polityczny i gospodarczy. CEL OKA Celem OKA ma być zwiększenie świadomości mieszkańców na temat współczesnych problemów i jednoczesne zachęcenie do poszukiwania rozwiązań i zaangażowania się…

Laboratorium partycypacji

NARZĘDZIA DEMOKRACJI UCZESTNICZĄCEJ Celem Laboratorium Partycypacji jest propagowanie partycypacji, narzędzi demokracji uczestniczącej, wiedzy i dobrych praktyk w zakresie aktywnego uczestnictwa mieszkańców. Przede wszystkim w działaniach i decyzjach na poziomie obywatel – władza. Celem projektu jest również animacja społeczno-kulturalna społeczności lokalnych. Spotkania w ramach Laboratorium realizowane są w formie aktywnej, angażującej uczestników w omawianą treść –…

Gra obywatelska Osiedle 2.0

DIAGNOZA OSIEDLOWYCH POTRZEB Osiedle czy dzielnica w określonym mieście może mieć swoje własne potrzeby i problemy. Najczęściej wynika to uwarunkowań terenu, przestrzeni, granic administracyjnych, rodzaju zabudowy mieszkalnej (np. niska, wysoka czy mieszana), dostępu do poszczególnych usług itd. Ważny jest także dostęp do zieleni, parku, terenów rekreacyjnych. Ma to wpływ na to, jakie potrzeby danej społeczności…