Śniadanie NGO – Biznes

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA Śniadania NGO – Biznes to cykl comiesięcznych spotkań mających na celu integrację przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych i biznesu. Wydarzenie umożliwia wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwiających nawiązywanie partnerstw oraz realizację wspólnych inicjatyw i projektów. Śniadania mają charakter integracyjno-edukacyjny. Każde śniadanie poświęcone jest określonemu tematowi, który prezentuje zaproszony ekspert w danej dziedzinie. ARCHIWUM ŚNIADAŃ 29…