Laboratorium partycypacji

NARZĘDZIA DEMOKRACJI UCZESTNICZĄCEJ Celem Laboratorium Partycypacji jest propagowanie partycypacji, narzędzi demokracji uczestniczącej, wiedzy i dobrych praktyk w zakresie aktywnego uczestnictwa mieszkańców. Przede wszystkim w działaniach i decyzjach na poziomie obywatel – władza. Celem projektu jest również animacja społeczno-kulturalna społeczności lokalnych. Spotkania w ramach Laboratorium realizowane są w formie aktywnej, angażującej uczestników w omawianą treść –…