Koalicja NGO – UM Wrocławia

WSPÓŁPRACA WROCŁAWSKIEGO SAMORZĄDU Z NGO Od 2016 r. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego jest członkiem Koalicji na rzecz współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi. Czynnie uczestniczymy w działaniach na rzecz wrocławskiego sektora organizacji pozarządowych. Odbywa się to np. poprzez udział w spotkaniach koalicyjnych, działania doraźne czy wsparcie przy organizacji Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. KOALICJA NA RZECZ WROCŁAWSKIEGO MODELU WSPÓŁPRACY GMINY WROCŁAW I WROCŁAWSKICH…

Osiedlowa Grupa Wsparcia

DOŁĄCZ DO GRUPY I WESPRZYJ MIESZKAŃCÓW Drodzy sąsiedzi, mieszkańcy osiedli Bartoszowice, Biskupin i Sępolno, organizujemy osiedlową grupę wsparcia mającą na celu wsparcie tych najbardziej potrzebującym w okresie pandemii Covid-19. Wiemy, że są osoby, które chciałyby zaangażować się w osiedlowe działania, co widać czasem na różnych grupach na Facebooku. Dlatego chcielibyśmy zaproponować ogarnięcie tematu i jego skoordynowanie. Od razu informujemy, że nie mamy z tego tytułu profitów z miasta…

Śniadanie NGO – Biznes

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA Śniadania NGO – Biznes to cykl comiesięcznych spotkań mających na celu integrację przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych i biznesu. Wydarzenie umożliwia wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwiających nawiązywanie partnerstw oraz realizację wspólnych inicjatyw i projektów. Śniadania mają charakter integracyjno-edukacyjny. Każde śniadanie poświęcone jest określonemu tematowi, który prezentuje zaproszony ekspert w danej dziedzinie. ARCHIWUM ŚNIADAŃ 29…

GDS ds. miejskiej polityki społecznej

IDEA I CEL GRUPY DIALOGU SPOŁECZNEGO Debata nad kierunkiem rozwoju polityki społecznej we Wrocławiu i udziału organizacji pozarządowych w jej kreowaniu, modyfikowaniu i realizowaniu. ZAGADNIENIA WSTĘPNA Diagnoza dotychczasowego zaangażowania organizacji pozarządowych w kreowaniu miejskiej polityki społecznej (udział/wpływ/efekty). Możliwości współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta Wrocławia w zakresie tworzenia/zmiany/realizacji miejskiej polityki społecznej. Poszukiwanie, prezentacja i promowanie…