Archiwum Społeczne Wielkiej Wyspy

TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Projekt polega na opracowaniu i digitalizacji zasobów o charakterze muzealnym i audiowizualnym dotyczących niematerialnego dziedzictwa Wielkiej Wyspy we Wrocławiu. Wszystkie zasoby zostaną udostępnione na dedykowanej stronie internetowej oraz zostanie zorganizowana wystawa. Projektowi będą także towarzyszyć działania o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców Wielkiej Wyspy. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego należy do Sieci Archiwów Społecznych…