Wybrane aspekty ZZL w NGO. Teoria i praktyczne narzędzia

0.00 

Publikacja pn. „Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych. Teoria i praktyczne narzędzia”, to pierwsza praca na rynku wydawniczym, która odważnie podejmuje temat pracy i działalności w organizacjach pozarządowych. Zawartość merytoryczna z pewnością przysłuży się osobom zajmującym się na co dzień zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji, organizowaniem i prowadzeniem procesów rekrutacyjnych oraz wykorzystywaniem różnych narzędzi w tym obszarze. Publikacja szeroko odnosi się do obecnych potrzeb, problemów i możliwości organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji, zatrudnienia i utrzymywania pracowników oraz działaczy. Od lat brakowało takiej pracy na rynku wydawniczym. Na uwagę zasługuje również fakt, że publikacja odnosi się do praktyki biznesu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi wskazując różnice w podejściu do pracy w organizacjach pozarządowych i tych nastawionych na zysk.
 1. Przedmowa
 2. Wprowadzenie do tematu „TRZECI SEKTOR”
 3. Sytuacja organizacji pozarządowych w Polsce
 4. Zarządzanie i HR
 5. Ludzie w NGO i w innych organizacjach
 6. Doświadczenia organizacji w dobie pandemii Covid-19
 7. Wyzwania na teraz i na przyszłość
 8. Rekrutacja i selekcja stosowana w organizacjach
 9. Przykłady narzędzi wspierających proces rekrutacji
 10. Podsumowanie
 11. Bibliografia
 12. Netografia
 13. Spis tabel
 1. Autor: Małgorzata Otrębska
 2. Redakcja merytoryczna: Damian Wojciech Dudała
 3. Wydawca: Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
 4. Liczba stron wraz z okładką: 85
 5. Data publikacji: 1.09.2020 r.
 6. Data przekazania do sprzedaży: 2.09.2020 r.
 7. Wydanie elektroniczne 1
 8. ISBN: 978-83-947675-2-5
 9. Prawa autorskie: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
 10. Wrocław 2020