Wybrane aspekty ZZL w NGO. Teoria i praktyczne narzędzia

39.99 

Jest to pierwsza praca na rynku wydawniczym, która odważnie podejmuje temat pracy i działalności w organizacjach pozarządowych. Zawartość merytoryczna z pewnością przysłuży się osobom zajmującym się na co dzień zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji, organizowaniem i prowadzeniem procesów rekrutacyjnych oraz wykorzystywaniem różnych narzędzi w tym obszarze. Publikacja szeroko odnosi się do obecnych potrzeb, problemów i możliwości organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji, zatrudnienia i utrzymywania pracowników oraz działaczy.

Description

Publikacja pn. „Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych. Teoria i praktyczne narzędzia”, to pierwsza praca na rynku wydawniczym, która odważnie podejmuje temat pracy i działalności w organizacjach pozarządowych. Zawartość merytoryczna z pewnością przysłuży się osobom zajmującym się na co dzień zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji, organizowaniem i prowadzeniem procesów rekrutacyjnych oraz wykorzystywaniem różnych narzędzi w tym obszarze. Publikacja szeroko odnosi się do obecnych potrzeb, problemów i możliwości organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji, zatrudnienia i utrzymywania pracowników oraz działaczy. Od lat brakowało takiej pracy na rynku wydawniczym. Na uwagę zasługuje również fakt, że publikacja odnosi się do praktyki biznesu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi wskazując różnice w podejściu do pracy w organizacjach pozarządowych i tych nastawionych na zysk.

SPIS TREŚCI

1. Przedmowa
2. Wprowadzenie do tematu „TRZECI SEKTOR”
3. Sytuacja organizacji pozarządowych w Polsce
4. Zarządzanie i HR
5. Ludzie w NGO i w innych organizacjach
6. Doświadczenia organizacji w dobie pandemii Covid-19
7. Wyzwania na teraz i na przyszłość
8. Rekrutacja i selekcja stosowana w organizacjach
9. Przykłady narzędzi wspierających proces rekrutacji
10. Podsumowanie
11. Bibliografia
12. Netografia
13. Spis tabel

NOTA INFORMACYJNA

Autor: Małgorzata Otrębska

Wydawca: Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Liczba stron wraz z okładką: 85

Data publikacji: 1.09.2020 r.

Data przekazania do sprzedaży: 2.09.2020 r.

Wydanie elektroniczne 1

ISBN: 978-83-947675-2-5

Prawa autorskie: Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Wrocław 2020