IDEA PROJEKTU

Projekt pn. Technologie obywatelskie w zarządzaniu miastem dotyczy idei CivicTech (Civic technology), innowacjom i dobrym praktykom w zarządzaniu miastem. Paneliści rozmawiają o różnych rozwiązaniach obejmujących aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające samorząd w pełnieniu funkcji publicznych. Dyskusje dotyczą także tych rozwiązań, które tworzone są partycypacyjnie z udziałem mieszkańców miast. Nie zabraknie też dobrych praktyk w obszarze stosowania różnych narzędzi w Polsce i za granicą. Każde kolejne wydarzenie w formule webinarium poświęcone jest innemu tematowi. Patronat nad cyklem objął Kongres Ruchów Miejskich.

TECHNOLOGIE OBYWATELSKIE

Technologie obywatelskie (ang. civic technology, skrót: civic tech) to zbiór rozwiązań, głównie z zakresu technologii informacyjnej, obejmujących aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające samorząd w pełnieniu swoich funkcji publicznych, jak i wszelkiego rodzaju narzędzia do rozwoju i utrzymania takich aplikacji czy serwisów.

#CivicTech rozwiązują problemy miejskie za pomocą technologii, m.in. w zakresie infrastruktury transportowej, drogowej, ochrony środowiska, ekologii, odpadów, zieleni czy bezpieczeństwa. Technologie obywatelskie tworzą powiązania pomiędzy podmiotami publicznymi a społeczeństwem. Pozyskują i interpretują dane i informacje oraz przekształcają w wiedzę tak, aby można było podejmować decyzje korzystne dla ogółu. Wspierają procesy deliberacyjne i miejską demokrację.

WEBINARIUM #1 – DIALOG I ANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW