Osiedlowy Punkt Obywatelski (OPO) to miejsce, gdzie obywatel/-ka może otrzymać bezpłatne wsparcie w zakresie znalezienia rozwiązań swoich problemów poprzez udzielenie porad i informacji o prawach, obowiązkach i możliwościach obywatela/-ki w dziedzinach określonych w ofercie usług OPO. Usługi OPO realizowane są w obszarach: obywatelskim, pedagogicznym, prawnym i psychologicznym. Oferta skierowana jest do mieszkańców Bartoszowic, Biskupina, Dąbia i Sępolna we Wrocławiu.

Projekt OPO jest realizowany przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego we współpracy z Radą Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, a jego uruchomienie jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Realizacja projektu opiera się całkowicie na wolontariacie kompetencyjnym.

 • dostęp do informacji publicznej
 • wnoszenie petycji
 • inicjatywa lokalna
 • powoływanie Grup Dialogu Społecznego we Wrocławiu
 • zakładanie organizacji pozarządowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych
 • prawa dziecka
 • prawa konsumenta
 • prawa pacjenta
 • prawo pobytu cudzoziemców
 • prawo rodzinne
 • informacja o możliwościach udziału w projektach społeczno-zawodowych
 • składanie wniosków do MOPS, PFRON w obszarze dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, kształcenia, prawa jazdy, turnusu rehabilitacyjnego
 • zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami
 • doradztwo w sprawach konfliktowych w obszarze spraw rodzinnych i cywilnych
 • konsultacje psychologiczne dotyczące np. kwestii rodzinnych, wychowawczych, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z emocjami i poczucia własnej wartości
 • informacja o możliwościach uzyskania szybkiej i profesjonalnej pomocy obszarze zgłaszanego problemu
 • specjalistyczne poradnictwo i wsparcie psychologiczne w obszarze problemów psychicznych i utrzymania zdrowia psychicznego
 • wsparcie w określeniu i zrozumieniu zgłaszanego problemu

Zobacz: Regulamin pomocy psychologicznej.

Zobacz: Kodeks etyczno – zawodowy psychologa (rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

 • wsparcie rodziców w zakresie organizowania dzieciom edukacji on-line
 • zachowanie równowagi psychicznej przez dzieci w edukacji on-line
 • wsparcie pedagogiczne procesu wychowawczego
 • wsparcie ICT w wykorzystaniu przez dzieci narzędzi on-line w nauce

SZCZEGÓŁY

 • stałe dyżury: poniedziałek, godz. 17:00 – 19:00 w siedzibie Rady Osiedla BSDB przy ul. F. Pautscha 4
 • usługa dla mieszkańców Bartoszowic, Biskupina, Dąbia i Sępolna we Wrocławiu
 • profesjonalne wsparcie w formie stacjonarnej i zdalnej
 • konsultacje indywidualne ON-LINE (telefon & wideorozmowa)
 • zajęcia grupowe
 • obowiązuje rejestracja tel. +48 605 697 839 / e-mail: info@fibirl.org.pl

Metodologia pracy OPO

W każdym przypadku doradca OPO wysłuchuje klienta i we współpracy z nim określa/definiuje problem. Następnie, w zależności od problemu, udziela porady i/lub informacji. Uzupełnieniem formy indywidualnej są tematyczne zajęcia grupowe.

Wsparcie OPO polega na:

 1. wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu,
 2. przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji,
 3. wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji,
 4. w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania.

Kadra Osiedlowego Punktu Obywatelskiego

 • Dudała Damian Wojciech – pedagog specjalny, doradca środowiskowy osób z niepełnosprawnościami
 • Drozd-Tereszkiewicz Alina – radczyni prawna
 • Frejnagel Kamila – studentka psychologii klinicznej na SWPS, asystentka ds. projektów społecznych
 • Otrębska Małgorzata – psycholożka, mediatorka, koordynatorka ds. projektów społecznych