TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Projekt polega na opracowaniu i digitalizacji zasobów o charakterze muzealnym i audiowizualnym dotyczących niematerialnego dziedzictwa Wielkiej Wyspy we Wrocławiu. Wszystkie zasoby zostaną udostępnione na dedykowanej stronie internetowej oraz zostanie zorganizowana wystawa. Projektowi będą także towarzyszyć działania o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców Wielkiej Wyspy.

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego należy do Sieci Archiwów Społecznych i realizuje Kartę Zasad Archiwów Społecznych.

CZYM JEST ARCHIWUM SPOŁECZNE?

Archiwum Społeczne gromadzi fotografie, wspomnienia, nagrane relacje, wywiady biograficzne, dokumenty życia społecznego. Ocala w ten sposób historię życia codziennego, dzieje społeczności lokalnej, opowieści zwykłych ludzi – mieszkańców Wielkiej Wyspy. Celem Archiwum Społecznego jest gromadzenie materiałów historycznych. Archiwa Społeczne są miarą społeczeństwa obywatelskiego. Budują tożsamość społeczności lokalnej. Uczestniczą w tym przedstawiciele wszystkich pokoleń: starsi jako dostarczyciele i opiekunowie źródeł historycznych, młodsi jako osoby organizujące upamiętnienie i przenoszące zbiory do przestrzeni internetowej.