KOMPETENCJE CYFROWE NGO

Cykl comiesięcznych szkoleń poświęconych wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w organizacjach pozarządowych. Szkolenia mają na celu podnieść jakość funkcjonowania organizacji pozarządowych i realizacji m.in. projektów społecznych, edukacyjnych czy kulturalnych. Uczestnicy Akademii podniosą swoje kompetencje m.in. w zakresie wykorzystywania narzędzi wspierających zarządzanie organizacją, działań fundraisingowych, komunikacji, mapowania problemów, potrzeb i interesariuszy czy analizy danych. Ponadto w ramach Akademii organizacje pozarządowe mogą skorzystać z usług doradczych w zakresie ICT świadczonych przez Mobilnego Doradcę Sektora 3.0.

PARTNERZY

Projekt jest realizowany pod patronatem Koduj dla Polski i Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”. Udział w Akademii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych jest bezpłatny. Cała inicjatywa ma charakter społeczny.

ZAKRES TEMATYCZNY

W ramach Akademii Tech4NGO przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji m.in. w zakresie:

 • wykorzystywania narzędzi wspierających zarządzanie organizacją,
 • działań fundraisingowych (narzędzia do kompleksowej obsługi procesu fundraisingowego),
 • komunikacji (ukierunkowana komunikacja z interesariuszami),
 • mapowania problemów, potrzeb i interesariuszy,
 • analizy danych (np. wykorzystywanie danych do podejmowania bardziej świadomych decyzji),
 • wysyłki e-mail (skuteczna i ukierunkowana komunikacja mailowa),
 • wykorzystywania programów graficznych,
 • aplikacji i narzędzi miejskich wspierających działania organizacji pozarządowych (ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wykorzystywanych we Wrocławiu),
 • wykorzystywania chmur/wirtualnych dysków do przechowywania informacji czy obsługi dokumentów.

POMYSŁ I IDEA AKADEMII

Pomysł na Tech4NGO narodził się z idei Tech For Good, w której sercu są ludzie (więcej na ten temat: http://www.techforgood.global). Ludzie, którzy wykorzystują moc technologii na wiele sposobów. Może to być kombinacja wielu rzeczy np. pomoc w redystrybucji władzy, pomaganie ludziom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji, tworzenie sposobów na świadome i odpowiedzialne uczestnictwo, łączenie się, sieciowanie, budowanie współpracy czy adresowanie potrzeb w różnych obszarach. Wykorzystywanie technologii ułatwia też znalezienie informacji i zasobów, zarządzanie, komunikację czy analizę danych. Uzupełnieniem pomysłu Akademii są także informacje zwrotne i doświadczenia uczestników założonej i prowadzonej przez FIBiRL Grupy Dialogu Społecznego ds. technologii obywatelskich, która funkcjonuje we Wrocławiu od 2017 r.

Podczas szkoleń będą prezentowane przykłady aplikacji i narzędzi zarówno bezpłatnych, jak i płatnych. Szkolenia będą prowadzone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i aktywistów, którzy na co dzień korzystają z różnych technologii oraz pracowników wrocławskich firm z obszaru IT. Organizatorzy przewidują także wizyty studyjne we wrocławskich firmach z obszaru IT.

MOBILNY DORADCA

To osoba, która może wesprzeć organizację pozarządową, grupę nieformalną czy mała firmę w zakresie ICT, technologii informacyjno-komunikacyjnych. Organizuje szkolenia, prowadzą webinaria, udziela indywidualnych porad. Mobilni Doradcy to sieć ponad 100 osób, które łączy pasja odkrywania nowych technologii i dzielenia się wiedzą z innymi. Doradcy działają w całej Polsce.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

 • godz. zajęć: 17:00 – 19:00 (1-2 x w miesiącu);
 • miejsce zajęć: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65 54-206 Wrocław;
 • dostęp do platformy edukacyjnej;
 • dla osób uczestniczących w min. 80% zajęć przewidziane jest zaświadczenie o ukończeniu Akademii.

KALENDARZ SZKOLEŃ I DORADZTWA

 • 19 luty – doradztwo, godz. 17:00 – 19:00, sala doradcza.
 • 4 marca, środa, warsztaty, godz. 17:00 – 19:00, sala 1.
 • 16 września, środa, warsztaty, godz. 17:00 – 19:00, sala konferencyjna.
 • 30 września, środa, doradztwo, godz. 17:00 – 19:00, indywidualnie.
 • 14 października, środa, warsztaty, godz. 17:00 – 19:00, sala konferencyjna.
 • 28 października, środa, doradztwo, godz. 17:00 – 19:00, indywidualnie.
 • 25 listopada, środa, warsztaty, godz. 17:00 – 19:00, sala konferencyjna.
 • 2 grudnia, środa, warsztaty, godz. 17:00 – 19:00, sala konferencyjna.
 • 16 grudnia, środa, warsztaty, godz. 17:00 – 19:00, sala konferencyjna.

Formularz rekrutacyjny do Akademii Tech4NGO – aktywny do 13.03.2020 r.

Formularz zgłoszeniowy dla wrocławskich firm IT – zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco

Photo by Marvin Meyer on Unsplash.