Serdecznie zapraszamy do 2. edycji projektu „Poradnictwo rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów„, który skierowany jest do mieszkańców Wielkiej Wyspy, w szczególności osiedli Bartoszowice, Biskupin, Dąbie i Sępolno. W 1. edycji, która odbyła się w 2015 r. z bezpłatnych porad skorzystało ponad 30 rodzin. Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju lokalnego we współpracy z Radą Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice. W ramach projektu można uzyskać bezpłatne wsparcie w zakresie:

  • poradnictwa kariery;
  • wypełniania wniosków do MOPS, PFRON w obszarze dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, kształcenia, prawa jazdy, turnusu rehabilitacyjnego;
  • informacji o możliwościach udziału w projektach społeczno-zawodowych.

Doradca – Damian Wojciech Dudała, pedagog specjalny, doradca środowiskowy osób z niepełnosprawnościami. Pracował m.in.: w PFRON – Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Centrum Integracji Społecznej, Klubie Integracji Społecznej, Oddziale Dolnośląskim Fundacji Aktywizacja itd.

Porady będą się odbywały w siedzibie Rady Osiedla Biskupin – Sępolno – Dąbie – Bartoszowice przy ul. F. Pautscha 4, 51-651 Wrocław w dniach:

  • 14, 28 września 2020 r., godz. 17:00 – 19:00.
  • 12, 26 października 2020 r., godz. 17:00 – 19:00.
  • 16, 30 listopada 2020 r., godz. 17:00 – 19:00.
  • 7, 14 grudnia 2020 r., godz. 17:00 – 19:00.

Poradnictwo rehabilitacyjne to wielopłaszczyznowy proces, którego celem jest uzyskanie możliwie jak największej autonomii i poczucia podmiotowości osób z niepełnosprawnością. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Australii, termin rehabilitation counseling pojawił się na przełomie lat 50/60 XX wieku. W 1958 r. w Stanach Zjednoczonych powstało National Rehabilitation Counseling Association (NRCA) – Krajowe Stowarzyszenie Doradców Rehabilitacyjnych, a niedługo potem Commission on Rehabilitation Counselor Certification (CRCC) – Komisja ds. Certyfikacji Doradców Rehabilitacyjnych.

Według NRCA “Poradnictwo rehabilitacyjne jest to systematyczny proces, który pomaga osobom z niepełnosprawnością fizyczną, rozwojową, poznawczą i emocjonalną osiągnąć osobistą karierę i cele w niezależnym życiu poprzez zintegrowanie możliwości działań w procesie poradniczym. Zakres działań z zakresu poradnictwa rehabilitacyjnego to praca nad celami, wzmacnianie lub zmiana znaczenia „ja” osoby radzącej się, komunikacja, działania psychologiczne (w tym praca nad zaburzeniami, zachowaniem), działania zawodowe oraz społeczne”.