Poparliśmy Zuzannę Rudzińską-Bluszcz – obywatelską kandydatkę na Rzeczniczkę Praw Obywatelskich. Więcej informacji: https://naszrzecznik.pl/

Nasza kandydatka związała swoje życie zawodowe z ochroną praw człowieka. Opuściła prestiżową kancelarię prawną by podjąć się służby publicznej jako koordynatorka strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzięki doświadczeniu pracy w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich łączy wiedzę i umiejętności strategiczne z dużym rozeznaniem w problemach obywateli. Od 10 lat – zarówno w imieniu RPO jak i wcześniej pro bono – występuje w sądach w imieniu konkretnych ludzi w sprawach dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami, czystego powietrza, praw dzieci i osób starszych, wolności słowa. Wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zjechała Polskę spotykając się z mieszkańcami. W 2016 r. weszła jako przedstawicielka Rzecznika do Zespołu Analiz Systemowych przy Prezydencie RP – grona ekspertów działających ponad podziałami w sprawach obywatelskich. Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu doskonale wie, jakie wyzwania w zakresie ochrony praw człowieka i praworządności stoją przed nami w związku z nowymi technologiami, wyzwaniami demograficznymi, zmianami klimatu. Absolwentka liderskich programów Marshall Memorial Fellowship (2019) i Leadership Academy for Poland (2017).

Łączy wybitne umiejętności prawnicze z głębokim zaangażowaniem w sprawy obywatelskie, co widać w jej działalności w organizacjach pozarządowych i wsparciu prawnym osób nieuprzywilejowanych.
O wysokich kwalifikacjach etycznych świadczy, że została najmłodszą sędzią dyscyplinarną w Adwokaturze. Jej najważniejszą misją jest przeciwdziałanie podziałom społecznym niosącym ze sobą wykluczenie i mowę nienawiści. Mocno wierzy w dialog, wagę edukacji obywatelskiej i budowanie włączającej wszystkich wspólnoty.

TREŚĆ LISTU SIEDMIUSET

Premier,
Prezydium Sejmu
Kierownictwa Klubów Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej, Konfederacji, Lewicy oraz Prawa i Sprawiedliwości

Szanowni Państwo, Posłanki i Posłowie na Sejm IX kadencji,
blisko 700 organizacji społecznych poparło Zuzannę Rudzińską–Bluszcz w staraniach o funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zwracamy się do Państwa z wnioskiem o jej wysłuchanie w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i poparcie w głosowaniu plenarnym.
Zuzanna Rudzińska-Bluszcz łączy cechy istotne dla dobrej pracy w charakterze RPO. Jest doświadczoną prawniczką obeznaną z salą sądową. Zna urząd – biuro RPO – z dotychczasowej pracy i ma pomysł jak go udoskonalać. Ma doświadczenie w pracy społecznej i ponad podziałami. A dodatkowo działa zgodnie z zasadami etyki w służbie publicznej. Taka osoba jest gwarancją niezależności i kompetencji. Piszemy o tym na stronie naszrzecznik.pl.
Poparcie 700 organizacji społecznych przekłada się na kilkanaście tysięcy osób na co dzień zajmujących się sprawami obywateli. Wybór Rzecznika, który jest niezależny od polityków, to warunek konieczny, by zadbać o osoby najsłabsze, sprawiedliwość i prawa człowieka. Są wśród nas organizacje świadczące pomoc materialną, prawną, psychologiczną, wspierające rozwój i aktywizację społeczności lokalnych, zachowanie dziedzictwa historycznego, ochrony środowiska i klimatu. Działamy na rzecz dzieci i rodziców, uczniów i nauczycieli, osób wierzących i ateistów, rodzin i sierot, kobiet, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, pacjentów, osób w kryzysie bezdomności, z problemem alkoholowym, imigrantów, mniejszości narodowych i etnicznych, osób nieheteronormatywnych, osób zamieszkujących tereny wiejskie, mniejsze miasta i metropolie, osób zaginionych i ich rodzin, zwierząt, sportowców, pieszych, osób wysiedlonych i ratujących prześladowanych. Wszyscy ci obywatele mają prawo do godnego życia. Kiedy ta godność jest naruszana, to często my, organizacje społeczne, jako jedyne reagujemy i bronimy ich praw i godności. Rzecznik Praw Obywatelskich to dla nas – organizacji społecznych – sojusznik w upominaniu się o godne życie osób, na rzecz których działamy. I takiego Rzecznika chcemy.

My – działacze organizacji społecznych – udzieliliśmy ​poparcia jednej kandydatce – Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz. ​Choć zajmujemy się różnymi obszarami życia społecznego, choć szukamy rozwiązań dla różnych problemów, choć są wśród nas duże ogólnopolskie organizacje i małe lokalne inicjatywy z całej zróżnicowanej społecznie i ekonomicznie Polski, choć mamy różne motywacje do działania i różne poglądy na różne sprawy, potrafiliśmy wznieść się ponad to, co nas dzieli i szukać tego, co łączy, popierając wspólnie jedną kandydatkę.
Kandydatura Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz uzyskała wsparcie klubów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Przedstawiła także swój program przedstawicielom klubów Koalicji Polskiej, Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości oraz Kancelarii Prezydenta. I choć nie uzyskała poparcia koalicji rządzącej, nie spotkała się z jej negatywną opinią. To, a także fakt, że w terminie określonym przez Regulamin Sejmu ​nie została przedstawiona żadna inna kandydatura​, daje nadzieję, że i Państwo – posłanki i posłowie – wzniosą się w sprawie wyboru RPO ponad partyjne podziały – tak jak wznieśli się Państwo ponad nie w przypadku walczącego o prawa do wolności i demokrację społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi. Wybierzecie na Rzeczniczkę Praw Obywatelskich wysokiej klasy urzędniczkę, którą wspierają przedstawiciele polskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Wierzymy, że Państwa deklaracje o wsłuchiwaniu się w głos obywatelek i obywateli, podkreślanie ważnej roli społeczeństwa obywatelskiego dla dobrostanu polskiej demokracji nie pozwolą Państwu zlekceważyć naszego głosu i poprą Państwo społeczną kandydatkę na urząd RPO.
Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany przez Sejm i Senat. Jednakże działać ma na rzecz społeczeństwa, obywatelek i obywateli Polski i wszystkich mieszkańców naszego kraju. Dlatego ufamy, że wszystkie kluby parlamentarne zagłosują za społeczną kandydaturą, pokazując w ten sposób, że osoby wybrane w powszechnych wyborach liczą się z głosem społeczeństwa.

W imieniu ​700 organizacji społecznych wspierających Zuzannę Rudzińską-Bluszcza na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich:

Potwierdzone podpisy:

  • Fundacja Avalon
  • Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, Wrocław Fundacja na rzecz Praw Ucznia, Poznań
  • Fundacja Panoptykon
  • Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
  • Inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”, Polska Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź

Pobierz List 700