Na zakończenie roku kalendarzowego 2020 prezentujemy ogólne podsumowanie działań naszej Fundacji. Rok 2020 okazał się niezwykle rozwojowy dla działalności Fundacji pod kilkoma względami. Przede wszystkim dwukrotnie powiększyliśmy Zespół zadaniowy wzmacniając kompetencje w obszarze badań społecznych, psychologii, zarządzania projektem, administracji i finansów, a także uzupełniliśmy częściowo brakujące kompetencje w zakresie współpracy międzynarodowej, współpracy z biznesem / CSR.

Pomimo pandemii Covid-19 zrealizowaliśmy kilkanaście projektów, w tym działania nowe i długoterminowe. Audyty – finansowy, księgowy, prawny i zarządzania, które zostały przeprowadzone pod koniec 2019 r. uporządkowały realizację działań projektowych i dokumentację Fundacji na kolejne lata. W 2020 r. został również przeprowadzony audyt UX (User Experience) zewnętrznych kanałów komunikacyjnych oraz audyt głównej strony internetowej Fundacji w domenie fibirl.org.pl. Zalecenia z audytów UX/www są stopniowo wdrażane a zakończenie wszystkich prac planowane jest do końca I kwartału 2021 r.

Pandemia Covid-19 spowodowała, że większość działań projektowych została przeniesiona do sieci. Przyspieszona digitalizacja otworzyła także nowe możliwości i powstały/-ją nowe projekty. Rozszerzyliśmy także ofertę w ramach działalności gospodarczej o sklep internetowy. Ze względów organizacyjnych i finansowych zawiesiliśmy dwa projekty: Laboratorium Partycypacji oraz Archiwum Społeczne Wielkiej Wyspy.

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

DZIAŁALNOŚĆ LOKALNA / OSIEDLOWA

 • Osiedlowy Punkt Obywatelski –  oferta skierowana jest do mieszkańców Bartoszowic, Biskupina, Dąbia i Sępolna we Wrocławiu. Usługi OPO to: porady prawne, porady obywatelskie, poradnictwo rehabilitacyjne, wsparcie psychologiczne i rozwiązywanie konfliktów oraz wsparcie rodziców w pracy z dzieckiem w procesie edukacji.
 • Osiedlowa Grupa Wsparcia – grupa mieszkańców Bartoszowic, Biskupina, Dąbia i Sępolna we Wrocławiu, którzy zgłosili się do naszej Fundacji w celu nieodpłatnego wspierania osób potrzebujących z ww. osiedli, szczególnie w okresie pandemii, ale też ze względu na trudną sytuację.
 • Seniorzy 70+ – działania wspierające seniorów na osiedlach: Bartoszowice, Biskupin i Sępolno we Wrocławiu. Obejmuje wsparcie wolontariuszy przy robieniu i dostarczaniu zakupów i odbiorze leków z apteki, wyprowadzanie psów oraz wsparcie doświadczonego psychologa, radcę prawnego i doradcę IT.
 • Osiedlowe Kino Aktywistyczne – cykl seansów poświęconych filmom podejmującym tematykę współczesnych problemów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych i kulturalnych, ale też poddających krytyce dominujący porządek polityczny i gospodarczy. Celem OKA ma być zwiększenie świadomości mieszkańców na temat współczesnych problemów i jednoczesne zachęcenie do poszukiwania rozwiązań i zaangażowania się w działania.
 • Diagnoza Społeczna Wielkiej Wyspy 2020 – projekt skierowany do mieszkańców Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, czyli osób zamieszkujących na osiedlach: Bartoszowice, Biskupin, Dąbie, Sępolno, Szczytniki, Zacisze i Zalesie. Celem jest poznanie i zrozumienie sytuacji mieszkańców i ich potrzeb, aby lepiej przygotować ofertę działań społecznych realizowanych przez naszą Fundację. Ze względów organizacyjnych, publikacja raportu z badań została przesunięta na styczeń/luty 2021 r.

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKA

 • Akademia Dobrego Moderowania – cykl jednodniowych szkoleń m.in.: w zakresie prowadzenia dyskusji, umiejętnego słuchania, dobrych praktyk w moderowaniu, radzenia sobie w sytuacji konfliktu, opracowania i wprowadzenia standardów moderowania.
 • Akademia Tech4NGO – cykl comiesięcznych szkoleń poświęconych wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w organizacjach pozarządowych. Uczestnicy Akademii podniosą swoje kompetencje m.in. w zakresie wykorzystywania narzędzi wspierających zarządzanie organizacją, działań fundraisingowych, komunikacji, mapowania problemów, potrzeb i interesariuszy czy analizy danych.
 • Śniadanie NGO – Biznes – cykl comiesięcznych spotkań mających na celu integrację przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych i biznesu, wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwiających nawiązywanie partnerstw oraz realizację wspólnych inicjatyw i projektów. Śniadania mają charakter integracyjno-edukacyjny.
 • Grupa branżowa ds. profilaktyki i przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu w organizacjach pozarządowych we Wrocławiu – celem grupy jest poznanie skali problematyki wypalenia zawodowego wśród aktywistek i aktywistów oraz działaczy wrocławskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
 • Grupa Dialogu Społecznego (GDS) ds. technologii obywatelskich – grupa ma kreować, łączyć i wzmacniać potencjał wrocławskich organizacji pozarządowych, rady osiedli i miejskich aktywistów w obszarze wykorzystywania nowych technologii w celu zwiększania świadomości i wzmacniania wpływu mieszkańców na to, co dzieje się we Wrocławiu.
 • Koalicja na rzecz wrocławskiego modelu współpracy Gminy Wrocław i wrocławskich NGO – współpraca na rzecz wrocławskiego środowiska NGO.
 • Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego 2017-2020 – przedstawiciel naszej Fundacji pełnił rolę sekretarza Rady oraz inicjował i realizował działania na rzecz wrocławskiego środowiska NGO.

DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNOPOLSKA

 • Grupy robocze przy Rzeczniku Praw Obywatelskich – grupy robocze na poziomie krajowym, gdzie wypracowywane są m.in. propozycje zmian systemowych, finansowania przedsięwzięć wspierających profilaktykę i przeciwdziałanie kryzysowi psychicznemu w organizacjach pozarządowych czy narzędzia internetowego do rozpoznawania symptomów kryzysu.
 • Konsultacje/doradztwo ICT dla NGO w dobie pandemii – bezpłatne porady w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla organizacji pozarządowych.

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

 • Udział przedstawiciela Fundacji w międzynarodowym seminarium poświęconemu ekonomii społecznej i współpracy międzynarodowej w Kiszyniowie w Mołdawii.

DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA – GOSPODARCZA

 • W ramach konsorcjum, wspólnie z firmą TEMBOLab, pozyskaliśmy zamówienie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Analiza wniosków aplikacyjnych priorytetu 5 Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”. Celem badania było dokładane scharakteryzowanie populacji organizacji wnioskujących o środki w ramach PROO 5. Badaniu podlegało 2883 wnioski złożone przez podmioty z sektora pozarządowego, w ramach konkursów realizowanych przez NIW-CRSO w latach 2019-2020.
 • Opracowaliśmy MVP narzędzia/aplikacji do zarządzania zasobami organizacji pozarządowych. Prezentacja produktu miała miejsce na Smart City Expo Poland ON-Line – Targi nowoczesnych technologii.
 • Sklep internetowy na głównej stronie Fundacji w domenie fibirl.org.pl.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • W 2020 r. nasza Fundacja została członkiem Kongresu Ruchów Miejskich oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

PUBLIKACJE

 • Dudała Damian Wojciech, Technologie w organizacjach pozarządowych. Narzędziownik, Wrocław 2020, ISBN 978-83-947675-0-1.
 • Dudała Damian Wojciech, Technologie w organizacjach pozarządowych. Narzędziownik PLUS, Wrocław 2020, ISBN 978-83-947675-1-8.
 • Otrębska Małgorzata, Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych. Teoria i praktyczne narzędzia, Wrocław 2020, ISBN 978-83-947675-2-5.