Z początkiem roku 2020 jako Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego zgłosiliśmy naszego przedstawiciela do Komitetu Monitorującego Panelu Obywatelskiego we Wrocławiu. W wyniku głosowania staliśmy się częścią Komitetu i uczestniczyliśmy w jego pracach aż do zakończenia panelu i ewaluacji prac Komitetu. W październiku natomiast zostaliśmy zaproszeni do roli obserwatora w Warszawskim Panelu Klimatycznym. Mając doświadczenia z panelu wrocławskiego również zgłosiliśmy naszego przedstawiciela – Damiana Wojciech Dudałę. Zwieńczeniem naszego udziału w obu panelach będzie raport, który zaprezentujemy po zakończeniu Warszawskiego Panelu Klimatycznego.

Czym jest Panel?

Panel obywatelski to nowa forma demokratycznego podejmowania decyzji, którą można zastosować na poziomie miasta, państwa, a nawet społeczności międzynarodowej. Na poziomie lokalnym, do udziału w panelu obywatelskim wyłania się losowo grupę mieszkańców i mieszkanek danego miasta, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak płeć czy wiek. Stanowi ona „miasto w pigułce”. Rolą panelu obywatelskiego jest dogłębne przeanalizowanie danego tematu, omówienie różnych rozwiązań, wysłuchanie argumentów za i przeciw, a następnie podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji.

Panel Obywatelski we Wrocławiu

Kto uczestniczył w panelu we Wrocławiu?
W marcu 2020 r. odbyły się losowania i wybór panelistów. W skład panelu obywatelskiego we Wrocławiu weszło 75 wylosowanych osób.

Zgodnie z deklaracją Prezydenta Miasta Wrocławia, rekomendacje, które uzyskają poparcie co najmniej 80 procent panelu, będą przez niego traktowane jako wiążące, czyli zostaną wskazane do realizacji.

Jaki temat zaprezentowano?

Jak usprawnić przemieszczanie się po Wrocławiu, mając na względzie poprawę jakości życia i ochronę klimatu?
Pytania szczegółowe:

  1. Jaki środek transportu publicznego powinien połączyć centrum miasta z osiedlami: Jagodno, Maślice, Muchobór Wielki, Ołtaszyn, Psie Pole – autobus czy tramwaj?
  2. Czy – dla podniesienia jakości życia i w trosce o środowisko – wprowadzić w mieście strefy o szczególnych zasadach poruszania się – np. ograniczenia wjazdu pojazdów o określonym typie silników, opłaty za wjazd, strefy ruchu pieszego, rozwój strefy płatnego parkowania?

Warszawski Panel Klimatyczny

Celem Warszawskiego Panelu Klimatycznego jest wypracowanie przez mieszkańców rekomendacji w sprawie zwiększania efektywności energetycznej stolicy oraz udziału odnawialnych źródeł energii w zasilaniu miasta. Dyskusja między warszawiakami zostanie poprzedzona wystąpieniami ekspertów oraz przedstawicieli ratusza, którzy powiedzą, jakie wyzwania stoją przed Warszawą oraz wyjaśnią ramy prawne, w których działa miasto.
Warszawski Panel Klimatyczny zakłada przeprowadzenie czterech spotkań o charakterze edukacyjnym i dyskusyjnym, które odbędą się listopadzie 2020 r. i będą realizowane w przestrzeni on-line. Inauguracja panelu odbyła się 3 listopada br.

Prezydent m.st. Warszawy zapowiedział ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Warszawie o co najmniej 40 proc. do 2030 r. oraz dążenie do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Obecnie opracowywany jest plan zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy przez najbliższe 10 lat.
Warszawa, jako pierwsze miasto w Polsce, dołączyła do programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju pod nazwą „Zielone Miasta”. Jego celem jest wspieranie dużych miast w projektach, które będą prowadzić do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. Warszawa w ramach programu stworzy długoterminową (10–15 lat) strategię zrównoważonego rozwoju.